Hướng dẫn kích hoạt bàn phím emoji vào Iphone,Ipad
Hoàn toàn đơn giản thôi.Chỉ hỗ trợ cho bản iOS 7.12 hoặc cao hơn.Các dòng Apple : Iphone,Ipad và Ipod đều hỗ trợ tính năng này.Hãy thực hiện theo các bước dưới đây
1.Vào Settings =>General
Hướng dẫn kích hoạt bàn phím emoji vào Iphone,Ipad

2.Bên khung phải chọn mục Keyboard
Hướng dẫn kích hoạt bàn phím emoji vào Iphone,Ipad


3.Chọn Add new Keyboard
Hướng dẫn kích hoạt bàn phím emoji vào Iphone,Ipad


4.Tìm đến "emoji" và chọn nó
Hướng dẫn kích hoạt bàn phím emoji vào Iphone,Ipad


5.Và tiếp tục làm các bước tiếp theo
Hướng dẫn kích hoạt bàn phím emoji vào Iphone,Ipad
Hướng dẫn kích hoạt bàn phím emoji vào Iphone,Ipad
Hướng dẫn kích hoạt bàn phím emoji vào Iphone,Ipad
Rất đơn giản phải không nào.Chúc các bạn thành công
Nguồn : Vforum.vn (Theo wikihow.com)