Thuyền Không Bến - Phạm Trưởng

http://www.nhaccuatui.com/l/AbaXWZaExs8M

Danh sách các ca khúc trong album

1. Thuyền Không Bến - Phạm Trưởng
2. Đừng Hơn Thua - Phạm Trưởng
3. Phải Làm Sao - Phạm Trưởng
4. Điều Anh Không Muốn (Version 2) - Phạm Trưởng
5. Nhạt Phai - Phạm Trưởng
6. Sai Lầm - Phạm Trưởng