APPLE MUSIC DỰ KIẾN SẼ CHI TRẢ 0,002$ CHO MỖI DÒNG VỚI THỨ NGHIỆM MIỄN PHÍ

Những nghệ sĩ độc lập thở dài nhẹ nhõm đầu tuần này sau khi những nỗ lực của Taylor Swift đã cho thấy Apple thực hiện việc chi trả cho U-turn trên Apple Music. Thay vì buộc nghệ sĩ phải chấp nhận những bài hát của họ được xem trực tiếp miễn phí trong ba tháng, bây giờ Apple sẽ trả cho họ một khoản tiền, mặc dù ở một mức giá thấp hơn.
Bây giờ có vẻ như nếu tỷ lệ đó đã được quyết định, với con số này là $ 0,002 cho mỗi dòng nhạc. Đó là một tỷ lệ rất thấp, và được cho là tỷ lệ trước thuế. Vì vậy, tùy thuộc vào nơi bạn đang ở, lên đến 25% có thể được thực hiện trước khi các nghệ sĩ thấy bất kỳ khoản thu nào.
Apple Music dự kiến sẽ là một thành công lớn chỉ đơn giản là vì các cơ sở người dùng của Apple đã được lệnh qua các dịch vụ và thiết bị hiện có của nó. Đối với các nghệ sĩ, nó cần phải được như vậy. Một bài hát sẽ có 1000 lần phát trước khi nó kiếm được đủ để thực sự được coi là một con số thực tế, trong trường hợp này là 2 cents. Nghe có vẻ xấu ngay cả đối với những bài hát rất phổ biến. Một triệu lượt phát? Đó là $ 2000 (trước thuế).
Chúng ta phải ghi nhớ con số này là tỷ lệ dùng thử miễn phí và nó sẽ tăng lên. Chúng tôi không dám chắc, nhưng để so sánh Spotify đang nghĩ phải trả $ 0,007 cho mỗi dòng. Một điều cần xem xét là việc chia tiền. Một nghệ sĩ có thể phải chia sẻ thu nhập dòng này với một nhà xuất bản và các cá nhân đã hình thành các nghệ sĩ.
Những câu hỏi khó cho các nghệ sĩ độc lập hiện nay là họ có đăng ký với Apple Music hay không? Có vẻ như không có nhiều lý do về thu nhập, nhưng khi không có âm nhạc những gì chắc chắn sẽ trở thành các mạng âm nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới cũng có thể kết thúc được gây phương hại đến doanh số bán album, hoặc chỉ đơn giản là được biết đến với công chúng .