Satya Nadella tin rằng Continumm sẽ phân biệt đáng kể Windows với các hệ điều hành cạnh tranh. Trong một cuộc phỏng vấn mới của ZDNet, CEO của Microsoft đã chia sẻ kế hoạch của công ty và tham vọng đưa Windows 10 lên tất cả các thiết bị, bao gồm cả điện thoại.
Nadella đã cho biết rõ rằng Microsoft không muốn làm một hệ điều hành giống hệ điều hành khác.
Nadella nhấn mạnh Contiunumm là chức năng sẽ tạo nên sự khác biệt với những điện thoại khác. Điều đó nói rằng, Microsoft sẽ không đi theo con đường cạnh tranh với iOS và Android như đã từng làm. Công ty đã hứa tập trung vào điện thoại ít hơn,thiết bị với khả năng độc đáo sẽ tăng năng suất và tính di động của công việc.
Continumm sẽ cung cấp cho người dùng khả năng có một PC bỏ túi và khi cần làm một số công việc trên một màn hình lớn hơn, đính kèm chuột và bàn phím, và mở trmột PC- giống như làm việc với tất cả ứng dụng và Windows trình đơn rộng lên màn hình mới.Một phần quan trọng khác của cuộc phỏng vấn về tương lai của Microsoft trong việc sản xuất Windows Phone. Nadella nói :"Nếu không có OEM đứng ra để xây dựng thiết bị Windows chúng tôi sẽ xây dựng chúng. Đó sẽ là thiết bị Lumia, tôi không sợ những gì đang nói, okay, đó là tất cả về OEM, hoặc đó là tất cả về các hệ sinh thái, đó là về Windows. Và nếu có nhiều OEM, chúng tôi sẽ có một chiến lược. Và nếu không có OEM, chúng tôi sẽ có một chiến lược khác. Chúng tôi đã cam kết để có điện thoại trong 3 phân khúc. Và tôi nghĩ rằng các hoạt động sẽ trở nên rõ ràng khi mọi người thấy nó."
Phần trích dẫn trên đặt ở đoạn đầu của tất cả các trang báo gần đây cho rằng Microsoft từ bỏ mảng điện thoại.
Cuối cùng, CEO của Microsoft nói về tầm nhìn của họ làm thế nào để khoảng cách giữa các ứng dụng của Windows Phone và các nền tảng khác biến mất. Đó là các ứng dụng Universal sẽ chạy trên một phạm vi thiết bị rộng hơn :"Ứng dụng Universal sẽ được viết bởi bạn muốn có những ứng dụng này trên desktop. Lý do tại sao bất cứ ai sẽ muốn viết ứng dụng Universal không bởi vì chúng tôi muốn chia sẻ phần trăm trên điện thoại. Đó là vì một tỷ người tiêu dùng sẽ có một Start Menu, sẽ có ứng dụng của bạn."
(xem đầy đủ cuộc phỏng vấn tại ZDNet.com)


KILLER0311 VFR.VN