"Ganh ghét người khác là tự thú nhận sự thua kém của mình"

"Thắng được sự sợ chết, anh trở thành chủ nhân của tính mạng anh"

G.Meredith

"Người chết chỉ thật sự chết khi không còn sống trong lòng người khác"

Lỗ tấn

"Chính thông minh chớ không phải tuổi tác giúp cho người ta khôn ngoan"

Publilius Syrus

"Tính keo kiệt đối nghịch với tinh thần tiết kiệm nhiều hơn là đối nghịch với tính hào phóng"

La Rochefoucauld

"Người coi thường cái tiếng tăm của mình thì không đáng có danh"

Voltaire

"Bạn có thể thay đổi y phục,nhưng không thể thay đổi con người"

Kim ngôn

"Người có chí lập thân để vẻ vang cho cha mẹ hơn là con có hiếu"

Hiếu kinh

"Khi dấn thân trên đường đời,chúng ta sẽ biết được sự giới hạn khả năng của mình"

Victor Hugo

"Tính hào phóng không phải là cho nhiều nhưng chính là cho đúng lúc"

La Bruye

"Công bằng là thực phẩm của dân chúng.Họ luôn đó khát công bằng"

Chateaubriand