do game đó cũ quá nên e không biết kiếm ở đâu, game hơi nhảm (bắn súng ko giật) nhưng e cần tải