Nhân đây xin gửi tặng cả nhà video “nhái” của hai baby người toàn... lông nách (sic), nhưng diễn như thật, hàng tớ mới "siu" tầm được đấy! Hihi...