Số tiền tối đa rút tại cây ATM ngân hàng Agribank là bao nhiêu 1 ngày
Số tiền tối đa rút tại cây ATM ngân hàng Agribank là bao nhiêu 1 ngày
Việc rút ATM tại cây ATM khá tiện lợi mặc dù người sử dụng cũng phải chịu một mức phí nhất định thường là 1.100 VND kể cả VAT. Tuy nhiên bạn có thể rút 24/24. Và bạn đang thắc mắc rằng mình có thể rút tối đa bao nhiêu tiền tại cây ATM Agribank - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 1 ngày thì có thể xem các định mức dưới đây.

1 ngày bạn có thể rút tối đa là 25 triệu. Để rút tiếp các bạn cần đợi ngày tiếp theo. Còn nếu muốn rút nhiều hơn trong 1 ngày thì bạn cần mạng CMND tới điểm giao dịch của Agribank thì số tiền rút là không giới hạn.

Số tiền rút tối thiểu 1 lần 10.000 VND
Số tiền rút tối đa 1 lần 5.000.000 VND
Số tiền rút tối đa 1 ngày 25.000.000 VND
Số tiền được chuyển khoản trong 1 ngày 20.000.000 VND