• Cách lấy nhạc offine từ Zing mp3 và nhaccuatui bằng 3 cách:
  <strong>https://youtu.be/TKnPqcNUvQE
  Các bạn sử dụng các tweak:
  1. Filza File Manager
  (IOS 7 và 8 sẽ dùng khác nhau)
  Ưu điểm: - Dễ dàng biết tên bài hát (Thư viện nhạc hiện tên rõ ràng - zingmp3 mở lên sẽ thấy tên, rất nhanh
  - Thao tác nhanh
  - Có trình nghe thử bài hát trực tiếp - mở và nghe trực tiếp
  - Dễ dàng chia sẻ bài hát cho bạn bè nếu kết hợp với Airblue Sharing
  - Lưu được bookmark - lần sau vào sử dụng dễ dàng, không cần lục lại thư mục chứa nhạc
  Nhược điểm: Nặng
  2. Airblue Sharing (IOS 7 và 8 sẽ dùng khác nhau)
  Ưu điểm: - Thao tác nhanh (Hơn Filza vài thao tác)
  - Dễ dàng chia sẻ bài hát cho bạn bè
  - Lưu được bookmark - lần sau vào sử dụng dễ dàng, không cần lục lại thư mục chứa nhạc
  Nhược điểm:
  - Xử lí lâu hơn Filza vài 1-2 giây
  - Không biết tên bài hát
  - Không thể nghe thử bài hát
  3. Track Import (Chỉ dành cho IOS 7)
  Ưu điểm: - Có thể xem và chỉnh sửa thông tin bài hát trước khi Import (Rất nhiều thông tin)
  - Có thể xem được tên bài hát (Mở thông tin xem)
  - Chia sẻ bài hát qua Airblue Sharing
  Nhược điểm:
  - Thao tác lâu chút vì không cho lưu bookmark, mỗi lần vào là lần mò lại thư mục Zing MP3
  - Xử lí lâu hơn Airblue Sharing 2-3 giây
  Các bạn xem video hướng dẫn cụ thể nhé! - Cho cả IOS 7 và 8