Lần đầu tiên tại hạ lập đàn cầu build,để cùng với chư vị anh hùng hảo hán và các bang phái trên mọi miền về đây cùng uống trà đàm đạo về build
- topic này thay cho thiệp anh hùng xin gửi đến chư vị anh hùng
Dự kiến tối nay đến tối thứ 6 sẽ có build mới