Khi đi vào các nơi công cộng, các công trình lớn, sân bay, nhà hàng, siêu thị... hoặc đi ra nước ngoài du lịch rất có thể bạn sẽ gặp rất nhiều thông báo tiếng Anh dạng ngắn gọn có thể kèm theo những hình ảnh minh họa khá dễ hiểu. Tuy nhiên cũng có thể nhiều từ bạn không biết thì có thể tham khảo 15 từ vựng thường gặp dưới đây để hiểu được ý nghĩa cảu nó

Những thông báo tiếng Anh thường gặp nơi công cộng

Những thông báo tiếng Anh thường gặp nơi công cộng
 1. Entrance: Lối vào
 2. Exit: Lối ra
 3. Emergency exit: Lối thoát hiểm
 4. Push: Đẩy vào
 5. Pull: Kéo ra
 6. Toilets: Nhà vệ sinh
 7. WC: Nhà vệ sinh
 8. Gentlemen (thường viết tắt là Gents): Nhà vệ sinh nam
 9. Ladies: Nhà vệ sinh nữ
 10. Vacant: Không có người
 11. Occupied hoặc Engaged: Có người
 12. Out of order: Hỏng
 13. No smoking: Không hút thuốc
 14. Private: Khu vực riêng
 15. No entry: Miễn vào