Chỉ cảnh báo cho nhưng ai chưa cập nhật thông tin. còn anh em nào biết rồi đừng nén đá tội nghiệp em.thân
anh em chú ý. ip6 và ip6+ nếu hư Touch ID thì không nên restore. nếu retores sẽ báo lổi 53. hiện tại thì vẫn chưa có giải pháp bằng phần mềm.( còn làm cứng thì mình cũng chưa thấy ai đề cập tới) nên anh em nào bị hư Touch ID thì không nên manh động để rồi ôm hận.
máy của thằng em bị bể kính và hư touch ID. ep kính về xong.dùng mấy chức năng khác điều ok.trừ vân tay không dùng được. nó cấm vào itunes thấy có bảng 8.1.3 nên up lên và kết quả như trong hình.
và mình cũng đã lấy 1 cái ip6 đang dùng bình thường all chức năng ok hết. tháo nút home ( Touch ID ) ra restore thử và kết quả nhận được như trong hình và ip treo recovery. gắn nút home (Touch ID ) vào restore lại thì ok.