kết quả từ 1 tới 4 trên 4

1 Số bài tập cơ bản trong java với mảng

 1. #1
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  747

  1 Số bài tập cơ bản trong java với mảng

  cái này tự mày mò chắc còn chổ sai ace góp ý
  có cái hàm timso k hiểu sao nó lại sai
  Mã:
  import java.io.*;
  import java.util.Scanner;
  public class CanBan 
  {
    static int n;
    static int a[],b[];
    static int i;
    private static Scanner scanin;
    public static void nhapmang()
    {
      Scanner scanin = new Scanner(System.in); 
      System.out.println("nhap so phan tu cua mang");
      n = scanin.nextInt(); 
      a = new int[n];
      for ( i = 0 ; i < n ; i ++)
      {
        System.out.println("a[" + i+ "]=");
        a[i]=scanin.nextInt(); 
      }
    }
    public static void xuatmang()
    {
      for ( i = 0 ; i < n ; i ++)
      {
        System.out.println("a["+i+"]="+a[i]+"\n");
      }
    }
    public static int tinhtong()
    {
      int tong = 0;
      for ( i = 0 ; i < n ; i ++)
      {
        tong = a[i] + tong;
      }
      return tong;
    }
    public static void chen()
    {
      int k,tmp;
      b = new int[n+1];
      scanin = new Scanner(System.in);
      System.out.println("nhap vao vi tri muon chen");
      k = scanin.nextInt();
      System.out.println("\nnhap so muon chen");
      tmp = scanin.nextInt();
      for ( i = 0 ; i < k ; i++)
      {
        b[i]=a[i];
      }
      b[i++]= tmp;
      for ( i = k+1 ; i <= n ; i++)
      {
        b[i]=a[i-1];
      }
      for ( i = 0 ; i < n+1 ; i ++)
      {
        System.out.println("b["+i+"]="+b[i]+"\n");
      }
    }
    public static void xoa()
    {
      int k;
      b = new int[n-1];
      scanin = new Scanner(System.in);
      System.out.println("nhap vao vi tri muon xoa");
      k = scanin.nextInt();
      for ( i = 0 ; i < k ; i ++)
        b[i]=a[i];
      for ( i = k + 1 ; i < n ; i++ )
        b[i-1]=a[i];
      for ( i = 0 ; i < n-1 ; i ++)
        System.out.println("b["+i+"]="+b[i]+"\n");
    }  
    public static void timso()
    {
     Scanner scanin = new Scanner(System.in); 		System.out.println("\n nhap so muon tim");
  		tmp = scanin.nextInt();
  		dem=0;
  		for ( i = 0 ; i < n ; i ++)
  			if ( a[i] == tmp)
  			{
  				dem++;
  				System.out.println("\nSo can tim o vi tri "+i);
  			}
  		if ( dem == 0 )
  			System.out.println("Khong co so can tim ");
    }
    public static void sapxep()
    {
      int tmp;
      int j;
      for ( int i = 0 ; i < n-1 ; i ++)
        for ( j = i ; j < n ; j ++)
          if (a[i] < a[j])
          {
            tmp = a[i];
            a[i]=a[j];
            a[j]=tmp;
          }
    }  
    public static void main(String[] args)
    {
      nhapmang();
    //  xuatmang();
    //  System.out.println("\n tong la "+tinhtong());
    //  chen();
    //  xuatmang();
    //  xoa();
    //  timso();
    //  sapxep();
    //  xuatmang();
    }
  
  
  }

  ------------------------------------------------------
  đã fix lại hàm timso
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 2 thành viên đã cảm ơn taplamhacker:


 3. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247344
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  10.199

  Reply: 1 Số bài tập cơ bản trong java với mảng

  Chắc còn phải luyện công nhiều đó taplamhacker
  Thực sự thì mình chưa thấy ai lại hiền lành, dễ thương và tốt bụng như bạn Khách vậy

 4. Đã cảm ơn VSupport:


 5. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  687

  Reply: 1 Số bài tập cơ bản trong java với mảng

  Cũng kiểu HĐT C ++ ấy nhỉ
  Little Princess KH

 6. #4
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  747

  Reply: 1 Số bài tập cơ bản trong java với mảng

  Trích Nguyên văn bởi VSupport Xem bài viết
  Chắc còn phải luyện công nhiều đó taplamhacker

  Trích Nguyên văn bởi Ngọc Huyền Xem bài viết
  Cũng kiểu HĐT C ++ ấy nhỉ
  e đang mò , mấy cái java này trên mạng mỗi người 1 kiểu, quá khó hiểu luôn