Kết quả Robocom khu vực miền Bắc 2011


Sau 5 ngày thi đấu 14 đội từ 4 trường Đại học Khu vực Miền Bắc đã lọt vào vòng chung kết Robocon toàn quốc 2011 tại Đà Nẵng

Danh sách các đội Robocom miền Bắc vượt qua vòng loại lọt vào vòng chung kết Robocom 20111. CN-KTĐT 01
ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
2. ALLIGATOR
ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
3. CN-KTDT03
ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
4. VJC
ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
5. TL53
HỌC VIỆN PKKQ
6. FIRE WIN
ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
7. VJC 2
ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
8. CĐT HY
ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
9. CĐT-03
ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
10. SUNWARD
ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
11. TDKL
ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
12. CĐT1-K4
ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
13. C7-KTX
ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
14. SAO ĐỎ- ĐT3
ĐẠI HỌC SAO ĐỎ