iFile chính là một chương trình giúp chúng ta có thể vào bên trong, truy cập được các file hệ thống của iOS

Cài đặt iFile Như thế nào ?

- Rất đơn gairn bạn chỉ cần vào cydia -> Add nguồn cydia.vn và click vào tìm kiếm gõ: ifile và tải em nó về máy thôi Thôi không dài dòng nữa,.. Ngay sau đây sẽ là tổng hợp các hướng dẫn sửa chữ trong ifile như chữ: pin yêu, nhập mật khẩu, 3g, dấu cách, âm lượng, hôm nay, thông báo, cài đặt,...
1. Để sửa được chữ Pin yếu trên iphone các bạn Mở iFile và vào theo đường dẫn: /System/Library/CoreServices/SpringBoard.app Chọn English.lproj nếu bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh, vi.lproj nếu bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt. Chọn SpringBoard.strings và mở bằng Property List Viewer (Bảng đặc tính) Bây giờ sẽ thấy có 2 cột. Nhìn vào cột bên tay trái, tìm LOW_BATT_MSG... - LOW_BATT_TITLE -LOW_DISK_SPACE_DISSMISS... (3 dòng liền nhau)


2. Để sửa chữ: Nhập mật khẩu các bạn mới iFile lên: - Đối với các anh chị đang chạy ios 7.0.x Mở iFile và vào theo đường dẫn: /System/Library/CoreServices/SpringBoard.app Chọn English.lproj nếu bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh, vi.lproj nếu bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt. Chọn SpringBoard.strings và mở bằng Property List Viewer (Bảng đặc tính) .Bây giờ sẽ thấy có 2 cột. Nhìn vào cột bên tay trái, tìm ENTER_PASSCODE .Sửa tùy ý, nhưng ko nên để dài quá, dễ bị lỗi.

Với các bạn đang chạy ios 7.1 tới ios 8 hay các phiên bản ios mới nhất hiện nay: Mở iFile và vào theo đường dẫn: /System/Library/PrivateFrameworks/SpringBoardUIServices.framework/vi.lproj Chọn English.lproj nếu bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh, vi.lproj nếu bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt. Chọn SpringBoardUIServices.strings và mở bằng Property List Viewer (Bảng đặc tính). Bây giờ sẽ thấy có 2 cột. Nhìn vào cột bên tay trái, tìm PASSCODE_ENTER. Sửa tùy ý
<span style="color: rgb(89, 89, 89); font-family: arial; font-size: 15px; line-height: 16px; background-color: rgb(242, 242, 242);">


3. Tiếp đễn là sửa chữ 3g nhé . Bạn vẫn phải mở ifile lên: Vào theo đúng đường dẫn sau để sửa nhé: System/library/frameworks/UIKit.framework/vi.lproj/Localizable.string (mở bằng đặc tính hay văn bản đều được) rồi tim chữ mình cần sửa , rồi lưu lại và Respring vậy là ok
<font color="#595959"><span style="font-family: arial">


4. Sửa gì bây jo nhỉ Ak sửa chữ dấu cách trên bàn phím nhé Các bạn mở ifile nên và vào theo đúng đường dẫn sau để sửa nhé: System/library/Textlnput/textlnput_vi.bundle/Keyboard-vi.plist (mở bằng đặc tính hay văn bản đều được) rồi tim chữ DẤU CÁCH sửa thành chữ bạn thích , rồi lưu lại và Respring vậy là ok mỗi khi bạn vào nhắn tín ở vất cứ ở đâu bàn phím đều hiện nên chữ bạn đã sửa


5. Nhiều bạn cài hình chuông iphone vô kêu thấy chữ âm lượng ngứa mắt uk thì lại sửa nó luôn Các bạn mở ifile nên và vào theo đúng đường dẫn sau để sửa nhé: System/library/CoreServices/SpringBoard.app/vi.lproj/SpringBoard.strings (mở bằng đặc tính hay văn bản đều được) rồi tim chữ ÂM LƯỢNG sửa , rồi lưu lại và Respring vậy là ok . Xem video ở bên dưới để sửa cho chuẩn chữ âm lượng nhất.


6. Thôi giờ quay sang sửa cái chữ ở cái thanh trên khi vuốt xuống đi sửa chữ hôm nay, thông báo ở trên nào với cả mấy chữ ở trong cái mục thông báo luôn. Các bạn vẫn phải mở ifile lên cái này là việc đầu tiên và cũng là tất nhiên rồi các bạn vào theo đường dẫn: System/library/CoreServices/SpringBoard.app/vi.lproj/SpringBoard.strings (mở bằng đặc tính hay văn bản đều được) rồi tim chữ hôm nay với thông báo sửa , rồi lưu lại và Respring vậy là ok mỗi khi bạn vuốt từ trên xuống dưới lại hiển thị với những chữ mình thích
<span style="color: rgb(89, 89, 89); font-family: arial; font-size: 15px; line-height: 16px; background-color: rgb(242, 242, 242);">


7 . Quay về sửa trên trong đi ứ chơi bên ngoài nữa sửa chữ cài đặt với các chữ trong mục cài đặt nhá anh chị em Đầu tiên các chị em vẫn phải mở ifile lên ( trở về tận cùng trang chủ nhé ) rồi vào theo đường dẫn sau: Applications/Preferences.app/ tiếp đến bạn cần Chọn English.lproj nếu bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh hoặc vi.lproj nếu bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt. . Sau Khi đã chọn được ngôn ngữ hiện tại bạn đang sử dụng. Bạn kéo xuống tìm mục tên Settings~iphone.strings. Rồi bạn mở bằng Trình xem văn bản nha haowjc bảng đặc tính đều được hết nhé. Và còn chời gì nữa bạn chọn Edit (Sửa) và bắt đầu tìm chữ mà bạn cần thay đổi thôi. Ví dụ tìm chữ cài đặt và sửa thành chữ bạn thích


8. Sửa tiếp chữ Từ chối và chấp nhận trên iphone mỗi khi có cuộc gọi tới nó sẽ hiển thị nên Đầu tiên các chị em vẫn phải mở ifile lên ( trở về tận cùng trang chủ nhé ) rồi vào theo đường dẫn sau: System/Library/Private.Framework/TelephonyUI.Framework/vi.lproj/General.strings Bạn chọn mở bằng trình xem văn bản và chọn Edit tiếp đến bạn click vào tìm kiếm tìm từ: từ chối và chấp nhận và sửa . Sau khi sửa xong lưu lại và khởi động lại máy , lấy đt ai đó gọi thử và test thành quả của mình ngay thôi
<span style="color: rgb(89, 89, 89); font-family: arial; font-size: 15px; line-height: 16px; background-color: rgb(242, 242, 242);">