Microsoft mới đây vừa tung ra bản cập nhật hàng loạt cho các ứng dụng trên Windows 10 PC và Windows 10 Mobile. Các ứng dụng bao gồm: Windows Maps, OneDrive, Photos và Office Mobile (Excel, Word và Powerpoint).Hầu hết các bản cập nhật nhỏ chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi và cải thiện hiệu suất... chạy ổn định và mượt hơn.
Bản cập nhật mới nhất dành cho OnDriver mang lại những cải thiện, hiệu suất ổn định hơn và sửa một số lỗi nhỏ khác.Tiếp theo là ứng dụng Photo, một bản cập nhật nhỏ mang đến tính năng tùy chọn để duyệt nội dung của các thư mục.

Cuối cùng là ứng dụng văn phòng di động Office Mobile bao gồm: Excel, Word và Powerpoint.Về thay đổi thì không được chia sẻ, theo dự đoán là bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi và cải thiện hiệu suất.

Mọi người có thể tải về bản cập nhật bằng cách kiểm tra cập nhật trong Store ở các liên kết dưới đây để cập nhật cho các ứng dụng đã được nêu trên:

Windows Maps :
microsoft.com/en-us/store/apps/app/9wzdncrdtbvb


OneDrive:microsoft.com/en-us/store/apps/app/9wzdncrfj1p3

Microsoft Photos: microsoft.com/en-us/store/apps/app/9wzdncrfjbh4


Excel Mobile: microsoft.com/en-us/store/apps/app/9wzdncrfjbh3PowerPoint Mobile: microsoft.com/en-us/store/apps/app/9wzdncrfjb5q
Word Mobile: microsoft.com/en-us/store/apps/app/9wzdncrfjb9s
Nguồn:Winbe ta và ảnh windowscentral