Hướng dẫn đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định trên thanh địa chỉ

Đa số mọi người đều tìm kiếm với google bằng cách truy cập vào link google.com / google.com.vn rồi gõ nội dung cần tìm. Tuy nhiên với trình duyệt Google Chrome bạn có thể tìm kiếm bằng chính thanh địa chỉ trên đầu trình duyệt.

Hướng dẫn đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định trên thanh địa chỉ

Nhưng khi bị dính phần mềm quảng cáo thì không còn search được với ngay trang Google. Bài này sẽ chỉ cho các bạn vài chiêu để tìm kiếm ngay với Google.com ngay trên thanh địa chỉ của trình duyệt Google Chrome.

Vào Cài đặt (Setting) phần Công cụ tìm kiếm, chọn Google làm mặc định

Hướng dẫn đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định trên thanh địa chỉ

hoặc vào Quản lý công cụ tìm kiếm, xoá hết mọi cái khác không cần đến
Hướng dẫn đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định trên thanh địa chỉ

Nhấn Hoàn tất để kết thúc

Hướng dẫn đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định trên thanh địa chỉ

Nguồn: Vforum.vn