Thương hiệu sạc không dây A4WP và PMA sát nhập thành tên mới: AirFuel Alliance

Hai trong ba tổ chức sạc không dây chính thức được sáp nhập, theo đó Alliance của Wireless Power và Power Matters Alliance sẽ hợp thành AirFuel Alliance. Cả hai bên đã đi đến thống nhất với nhau hồi đầu năm nay, chỉ còn mỗi Power Consortium Wireless, chủ sở hữu của các chuẩn không dây Qi.

Với việc sáp nhập, AirFuel sẽ có 195 thành viên. Một trong số đó có những tên tuổi lớn như: Samsung, Microsoft và Qualcomm, đây cũng là thành viên của WPC.

Lý do hai tổ chức này quyết định kết hợp lại với nhau nhằm giúp người dùng dễ dàng tìm chính xác những sạc không dây phù hợp điện thoại của họ. Tuy nhiên, sau khi kết hợp, hai hệ thống AirFuel và WPC vẫn sẽ không tương thích nhau.

Tóm lại, giải pháp tốt nhất cho công chúng là một tiêu chuẩn duy nhất. Hiện tại, các thương hiệu liên quan đến The Alliance của Wireless Power và Power Matters Alliance sẽ tạm dừng một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, các sản phẩm mới sẽ được chứng nhận thông qua việc đóng dấu và thay đổi tên, logo AirFuel.

Vforum.vn (theo PhoneArena.com)