Thương xót cho con nokia 6300 gold tôi vừa mới tậu. Kể ra thì bị như vậy cũng đáng lắm, tuy nhiên tôi vẫn tiếc xót, thôi thì của đi thay người. Chả là mấy bữa trước thằng bạn nối khố có nhắn tin rủ tôi đi chăn rau sạch. Mà cái thằng này chuyên đi chăn rau, trước hôm 8/3 vẫn rủ thêm thằng bạn nữa đi làm tí rau sạch. Khổ nỗi đến hôm nó nhắn rủ tôi đi thì cũng quen mùi tôi đồng ý ngay rồi báo lại nhanh nhanh về không vợ tau biết. Thằng bạn nó cũng khốn nạn, thấy bạn đổ đốn thì không can mà còn hùa thêm vào. “Qua tau luôn đi, hàng sạch chứ giờ ăn ngoài vừa mất tiền vừa đổ bệnh ra có ngày”. Mà nó cũng cần thận còn nhắc mình đem áo mưa đi theo, ừ ừ gật gật thế nào mình cũng cầm đi cho chắc cú.

Sau bữa đó về đốp đốp chát chát thế quái nào mặt tôi xưng vêu lên vì ăn nguyên con nokia 6300 gold vào mặt. Bà đốp này cũng ghê gớm lắm cư lồng lộn lên rồi rủa xả. Bạn tôi thấy thế cũng vãi cả ra máu lắp ba lắp bắp rồi chuồn thẳng. Tới phiên tôi cầu cứu mãi mụ mới cho giải thích tí. Tôi nhân cơ hội xả một thôi một hồi: anh qua nhà thằng bạn nhậu xin ít rau sạch về nhà dùng để em nấu cho bữa cơm canh ngọt lành. Mang áo mưa do giàn rau nhà nó phun tự động. Thôi lần sau xin chừa, chuyện gì cũng nên minh bạch tránh nhận tai ương giáng xuống đầu. Vậy mà bữa sau mụ vẫn bắt đi kiểm tra giàn rau đó đấy các bác ạ!