Những lời chúc giáng sinh hay ý nghĩa dành cho bạn bè người yêu

Những lời chúc giáng sinh hay ý nghĩa dành cho bạn bè người yêu


Giáng sinh là 1 dịp lễ mà người ta thường dành cho nhau những lời chúc tốt lành nhất chuẩn bị cho 1 năm mới sắp tới và cũng là dịp mà nhiều đôi nam nữ dùng để hẹn hò tỏ tình với nhau. Việc sử dụng những câu tiếng Việt có thể hơi sến thì bạn có thể dùng những câu chúc bằng tiếng Anh có thể mang nhiều ý nghĩa hơn mà rất hiện đại.

Dưới đây là những lời chúc mừng giáng sinh bằng tiếng Anh hay các bạn có thể tham khảo dành cho bạn bè người thân, người yêu của mình.

Nếu bạn không hiểu rõ nghĩa tiếng Anh có thể xem dịch tiếng Việt bên này: Những tin nhắn, lời chúc Giáng sinh vui vẻ ấm áp hay nhất cho người yêu bạn bè

I hope the peace of the good lord guides your hearts over the road of love. Merry Christmas! These are the wishes of you parents and brothers.

Merry Christmas and the best of the wishes on this New Year. Happy Christmas day!

I beg to the Lord so this Christmas will be like a light of hope and an engagement of love. Merry Christmas! That is the wish of you mother who love you.

Let the happiness and the love be part of you and your family. Merry Christmas and prosper New Year! These are the honest wishes of your godfathers.

I hope this Christmas can join the families, be good with the people who have a hard hearth and share a magical day. Merry Christmas!

Merry Christmas and that the happiness of this holidays can be repeated every day of the New Year. These are the wishes of you best friend forever.

I hope you have a merry Christmas and a prosper New Year with your whole family united. That is my wish with tenderness, your girl friend.

On these holydays, we whish you a merry Christmas, a prosper New Year and a lot of blesses and happiness.

On these holydays, I just want to wish you a merry Christmas and a happy new year, which bring you a lot of wonderful things. These are the wishes of your brother and you best friend forever.

I hope on this Christmas and New Year you can enjoy them and be very happy. Happy holydays!

I hope on this Christmas our hearth will be full of blesses and the incoming new year bring us only good things and happiness. With much love, your husband.


Happiness and love on this Christmas and prosperity on the incoming new year. These are the wishes of your dear parents.


Merry Christmas! We hope tonight, when Jesus gets born, he will be on your hearts too. It is the wish of your beloved grandparents.


I wish you happiness on this Christmas and the New Year brings a lot of love to your heart. Merry Christmas!


We wish you a Christmas full of love and happiness and a new year full of chances and satisfactions. With love and tenderness, your grandparents.Những lời chúc giáng sinh hay ý nghĩa dành cho bạn bè người yêuI hope on this Christmas you obtain a lot of presents, but specially, the gift of Christ on your heart. Merry Christmas and a happy new year!


I send you a tight hug and 365 kisses so they can last you all the incoming year. And remember, the best gift you can give on Christmas is simply your smile. Merry Christmas!


I hope the happiness that brings this Christmas endures on our heart during all the entire year. Merry Christmas and a prosper New Year!


Happy Merry Christmas and happy New Year! We beg to the good Lord that this Christmas will be for you a day full of love and good actions. With love and much tenderness, your cousins and nephews.


Những lời chúc giáng sinh hay ý nghĩa dành cho bạn bè người yêu

I hope this Christmas brings with it the promise of peace, goodness and happiness. Happy holydays!

If I just wish you a merry Christmas, well… that will not be enough for someone like you. That is the reason why I wish you infinity of happy moments and a lot of achievements on your life. I know I can somehow sound a little redundant but… merry Christmas and a really prosper New Year!!! These are the wishes of you girl friend.

Send your christmas messages for friends,beautiful christmas message for a friend,wishing my friends a merry christmas and will be published,other friends will thank you.