Game Information
Trong game bạn đảm nhận nhiệm vụ thiết kế bố trí tàu điện ngầm cho một thành phố. Thành phố của bạn bắt đầu với ba trạm. Bạn cần vẽ các tuyến đường giữa các trạm để kết nối chúng với các đường tàu điện ngầm.
Thành phố đang phát triển thêm. Nhiều trạm đang mở, và hành khách đang xuất hiện nhanh hơn. Các nhu cầu về mạng lưới tàu điện của bạn đang ngày càng tăng. Bạn sẽ phải liên tục được thiết kế lại đường đi của tàu để tối ưu hóa hiệu quả.
Cuối cùng hệ thống tàu điện của bạn sẽ thất bại. Trạm sẽ mở ra quá nhanh. Hành khách quá đông. Làm thế nào để giữ thành phố của bạn luôn ổn định là tùy thuộc vào bạn.

Game Screenshots

System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows XP, Vista, 7, 8 or later
Processor: 2 GHz or faster processor
Memory: 1024 MB RAM
Graphics: Shader Model 2.0
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 300 MB available space
Gameplay

DOWNLOAD
1 Link ~ 183Mb
4share.vn/f/586c6d606a6b6d6a/mini_metro_2.0.0.3.exe.file