Ace nào chán clash of clan cho xin cái acc nhé cày lâu quá ib nha ace. Ths nhiều.