kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Bài tập về Câu Hỏi Đuôi có đáp án trong tiếng Anh - Tag Questions

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247342
  Bài gửi
  1.158

  Bài tập về Câu Hỏi Đuôi có đáp án trong tiếng Anh - Tag Questions

  Bài tập về Câu Hỏi Đuôi có đáp án trong tiếng Anh cơ bản tới nâng cao lớp 8, câu hỏi đuôi dạng đặc biệt - Tag Questions

  Tag Questions(câu hỏi đuôi) là 1 dạng ngữ pháp thường được gặp khá nhiều trong các bài thi. Trong các chương trình phổ thông thì bạn cũng có thể gặp nhiều bài tập dạng này. Ngoài việc ôn về kiến thức bạn cũng nên thực hành những bài tập cụ thể để nhớ lâu hơn

  Xem thêm kiến thức về câu hỏi đuôi:Câu hỏi đuôi - Tag Questions hướng dẫn và bài tập có đáp án


  Bài tập câu hỏi đuôi 1
  1. He sometimes reads the newspaper, ..................?
  2. You are Indian, ..................?
  3. They had a nice weekend, ..................?
  4. Peggy didn't use the pencil, ..................?
  5. Mary has answered the teacher's question, ..................?
  6. The boy is from Turkey, ..................?
  7. Sue wasn't listening, ..................?
  8. Andrew isn't sleeping, ..................?
  9. Tom and Maria will arrive at Heathrow, ..................?
  10. She has a brother, ..................?

  Đáp án

  1. doesn't he?
  2. aren't you?
  3. didn't they?
  4. did she?
  5. hasn't she?
  6. isn't he?
  7. was she?
  8. is he?
  9. won't they?
  10. doesn't she?


  Bài tập câu hỏi đuôi 2:

  1. He's been to Texas, ..................?
  2. Dogs like meat, ..................?
  3. There are some apples left, ..................?
  4. I'm late, ..................?
  5. Let's go, ..................?
  6. Don't smoke, ..................?
  7. He does sing in the bathroom, ..................?
  8. He'll never know, ..................?
  9. I think he's from India, ..................?
  10. Lovely day today, ..................?


  1. hasn't he?
  2. don't they?
  3. aren't there?
  4. aren't I?
  5. shall we?
  6. will you?
  7. doesn't he?
  8. will he?
  9. isn't he?
  10. isn't it?


  Bài tập tiếng Anh câu hỏi đuôi 3:

  1. She is collecting stickers, .................?
  2. We often watch TV in the afternoon, .................?
  3. You have cleaned your bike, .................?
  4. John and Max don't like maths, .................?
  5. Peter played handball yesterday, .................?
  6. They are going home from school, .................?
  7. Mary didn't do her homework last Monday, .................?
  8. He could have bought a new car, .................?
  9. Kevin will come tonight, .................?
  10. I'm clever, .................?

  Đáp án
  1. isn't she?
  2. don't we?
  3. haven't you?
  4. do they?
  5. didn't he?
  6. aren't they?
  7. couldn't he?
  8. won't he?
  9. aren't I?
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. Đã cảm ơn Kiến thức vui:


 3. #2
  Ðến Từ
  Quảng Nam
  Thành Viên Thứ: 405875
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  6

  Reply: Bài tập về Câu Hỏi Đuôi có đáp án trong tiếng Anh - Tag Questions

  download

  download
  ">
  " allowFullScreen='true' quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="750" height="650">

  Password: www.vforum.vn


  - - - Updated - - -

  https://diendan.hocmai.vn/

  - - - Updated - - -

  https://diendan.hocmai.vn/
  Like nếu thấy hay

Nhãn