đây là 1 lỗi rất hay xảy ra với các bạn hay cài windows 7 để khắc phục bạn làm như sau

đầu tiên trên cửa sổ phân vùng ổ cứng bạn ấn SHFT + F10 , nếu dùng laptop mà không được thì Fn + SHIFT + F10 ,
bạn sẽ thấy cửa sổ cmd màu đen hiện lên , ở đây do mình không chụp trực tiếp được nên làm ví dụ với cmd của windows luôn sau đó bạn gõ lệnh diskpart và ấn Enter

, sau đó bạn gõ list disk và ấn Entersau đó bạn sẽ thấy danh sách các ổ cứng có trên máy tính thể hiện bằng Disk 0 1 và 2 nếu bạn cài bằng usb thì thường sẽ có thêm Disk 1 , nếu máy tính bạn có nhiều ổ cứng thì sẽ khó sác định nhưng nếu 1 ổ thôi thì tới 99% ổ cài win nằm ở Disk 0 , sau đó bạn gõ tiếp lệnh select tên disk đó , mình gõ select Disk 0 là ổ Disk 0 và ấn Enter

tiếp đến bạn gõ lệnh list partition


và ấn Enter bạn sẽ thấy các phân vùng có trên máy tính , bạn hãy chọn phân vùng muốn cài win và gõ tiếp lệnh , dựa vào dung lượng hoặc tên partition bạn hãy xác định ổ bạn muốn cài win ,

ví dụ mình muốn cài win lên ổ partition 2 mà không bị lỗi đó thì mình sẽ gõ select partition 2

và ấn Enter còn bạn muốn cài lên ổ nào thì gõ select tên partition đó , cuối cùng bạn gõ active

và ấn Enter sau đó tắt cmd đi ,
cuối cùng bạn ấn refresh

và bạn có thể cài win lên ổ partition 2 bình thường
Chúc các bạn thành công