Veigar là một vị pháp sư tài 3 chiến đấu bằng cách tích Q bằng việc fram lũ quái vật, điều này cũng giống như Nasus, khả năng sát thương càng lớn thì tích Q phải càng nhiều. Chính vì điều đó mà Veigar đã trở thành một trong các pháp sư mạnh nhất.

Cùng Vforum tải về và dùng thử bộ ảnh bìa đẹp nhất của Veigar trong Liên minh huyền thoại bạn nhé!!!!!!!

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover
35 ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại độc đáo cho facebook


35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover
Tướng đẹp trong liên minh huyền thoại

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover
Hình ảnh tướng Veigar

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover
Một trong những pháp sư tài ba

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover
Veigar là pháp sư như Nasus

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover
Ảnh bìa Veigar không thể thiếu cho facebook

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover
Ảnh sưu tập chỉ có ở Vforum

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover


35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover

35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover
Ảnh bìa tướng Veigar


35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover
Veigar cover faceboook


35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover
Ảnh bìa Veigar lol đẹp nhất cho facebook


35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover
Veigar lmht cover facebook


35 Ảnh bìa Veigar liên minh huyền thoại đẹp nhất cho facebook | Velkoz LOL Cover
Ảnh bìa Veigar trong liên minh huyền thoại