Em không phải dân chuyên ,nhưng dù sao,mình cũng xin đóng góp 1 bài,với tiêu chí là hát hay không bằng hay hát,xin các bác cứ góp ý nhiệt tình giúp em,em xin cảm ơn các bác