Sự khác nhau giữa 3 quá trình phong hóa: Hóa học, Lý học, Sinh học
Đây là câu hỏi Địa lý tron chương trình THPT các bạn có thể tham khảo gợi ý trả lời dưới đây

Phong hóa lý học: Là sự vỡ vụn có tình chất lý học đơn thuần của đá và khoáng trên bề mặt đất ( Thành phần, tính chất của đá và khoáng không đổi )
- Nguyên nhân.
  • Nhiệt độ.
  • Áp suất.
  • Sự tác động của các hoạt động ngoại lực luôn xảy ra trên bề mặt trái đất trong đó nguyên nhân nhieetk độ là quan trọng nhất.
- Phong hóa lý học diễn ra mạnh hơn khi có sự tham gia của nước.


Phong hóa hóa học.
- Là các phản ứng hóa học diễn ra do sự tác động của H2O, CO2, O2 lên đá và khoáng
- Các yếu tố quan trọng của phong hóa hóa học là H2O, CO2, O2.
- Phong hóa hóa học có thể tạo ra 1 số khoáng vật mới ( Khoáng vật thứ sinh ).
- Phong Hóa hóa học phụ thuộc vào độ ẩm và nhiệt độ.
- Khu vực nhiệt đới là khu vực xảy ra phong hóa hóa học mạnh nhấ.
- Việt nam nằm trong khu vực nhiệt đới.

- Phong hóa hóa học có 4 quá trình chính. oxi hóa, hydrat hóa, hòa tan, sét hóa.Phong Hóa sinh học: Là quá trình phá hủy cơ học và sự biển đổi tính chất hóa học của đá, khoáng vật dưới sự tác động của sinh vật và những sản phẩm hoạt động của chúng.
- Phong hóa sinh học là phong hóa hóa học, phong hóa sinh học dưới sự tạc động của sinh vật.
- Đặc điểm: Khi trái đất chưa có sinhh vật thì chỉ có phong hoc lý học là chủ yếu, quan trọng và phổ biến.

Giống nhau: Chúng đều phá hủy đá và khoáng vật.

Sự khác nhau:

Phong hóa lý học: phá hủy đá và khoáng vật thành kích thước nhỏ hơn mà không làm tay đổi về màu sắc, thành phần hóa học.các tác nhân chính là do sự thay đổi về nhiệt độ. sự đóng băng của nước,sự kết tinh của muối, sự va đập của gió, sóng, nước (chảy).

Phong hóa hóa học:
Không chỉ phá hủy mà còn thay đổi tính chất hóa học thông qua các phản ứng hóa học. tác nhân chủ yếu là do nước và các hợp chất của nước, CO2.
Ví dụ: đá vôi bị biến đổi thành phần hh tạo thành địa hình cattơ

Phong hóa sinh học: sự phá hủy do các sinh vật như vi khuẩn, nấm, rễ cây. đá vừa bị biến đổi về mặt cơ giới (vật lý) và hóa học.