KHi chơi candy crush tới Level khoảng 126 trở lên các bạn có thể sẽ bắt gặp với một số màn lạ nếu không hiểu nhiệm vụ sẽ không biết làm sao để vượt quá dù ăn rất nhiều điểm. Và khi kết thúc game các bạn vẫn bị thua với thông báo chưa hoàn thành Collect Order. Vậy Collect Order là gì?

Rất đơn giản nếu các bạn chỉ cần để ý 1 chút lên phía trên trong game candy crush. Collect order có thể hiểu đơn giản là những "đơn đặt hàng đã được lựa chọn" Mà bạn phải hoàn thành khi chơi trong những bước đi. Ví dụ ở hình dưới này các bạn sẽ phải chơi yêu cầu như phía dưới phần đóng khung màu đỏ.

Collect orders là gì trong Candy Crush

KHi các bạn hoàn thành số lượt sẽ được trừ đi 1

Collect orders là gì trong Candy Crush

KHi hoàn thành hết trong vòng lượt chơi bạn được phép thì bạn sẽ vượt qua level này.

Hy vọng các bạn đã hiểu Collect Order và chơi dễ dàng hơn