Thêm một công ty kiện Apple vì vi phạm bằng sáng chế

Immersion, một công ty ở San Jose đã phát triển công nghệ haptic từ năm 1993, mới đây công ty này đã nộp đơn kiện chống lại Apple vì lí do vi phạm sở hữu trí tuệ. Theo Immersion, iPhone gần đây của Apple và tất cả thiết bị đồng hồ của Apple vi phạm không chỉ một mà rất nhiều bằng sáng chế thông tin phản hồi xúc giác của họ.

Bên nguyên đơn cho biết rằng hệ thống 3D Touch / Force Touch mà Apple sử dụng trên iPhone 6S, iPhone 6S Plus và Apple Watch đã vi phạm bằng sáng chế cho một công nghệ có tên gọi là “phản hồi chia sẻ”. Bằng sáng chế này bao gồm một phương pháp nhận biết cường độ của cảm ứng, nhưng nó không chỉ rõ cách các phần mềm có thể hiển thị thông tin xem trước thông qua báo chí ánh sáng từ người sử dụng hoặc có hành động nào đó thông qua công ty.

Công ty công nghệ cấp phép haptic cũng nói rằng tất cả iPhone bắt đầu từ thế hệ thứ 6 và cả ba mô hình Apple Watch đều sử dụng công nghệ cấp bằng sáng chế mô tả cách màn hình cảm ứng có thể cung cấp “những cảm giác xúc giác”. Hơn nữa, Immersion nói rằng những thiết bị này cũng vi phạm một bằng sáng chế để xác định cách các thiết bị có thể cung cấp thông tin phản hồi khác nhau, tùy thuộc vào hành động thực hiện.

Nếu Immersion thành công trong cuộc chiến chống lại Apple thì nó sẽ bắt đầu đi tìm kiếm ước tính các thiết hại mà “trái táo khuyết” đã vi phạm sở hữu trí tuệ. Tại thời điểmn ày, mức độ do những thiệt hại gây ra chưa được biết rõ.
Trở lại vào tháng 6 năm 2015, Immersion công bố rằng có hơn 3 tỷ thiết bị trên toàn cầu sử dụng ít nhất một trong các công nghệ xúc giác của nó. Theo trang web chính thức của công ty này thì Immersion đã có hơn 2.000 bằng sáng chế ban hành hoặc đang chờ.

Vforum.vn (theo PhoneArena.com)