I wanna có nghĩa là gì?

I wanna”, các bạn ở đây không ít đã đôi lần sử dụng cụm từ này rồi đúng không. Thật sự đây là một cụm từ tiếng Anh khá vui nhộn được các bạn trẻ rất yêu thích. Vậy “I wanna” là gì, nó mang nghĩa như thế nào và được sử dụng ra làm sao. Tôi xin mạn phép trình bày rõ cụm từ này cho các bạn chưa hiểu hoặc chưa gặp “I wanna” bao giờ. Các bạn biết rồi thì giúp tôi một tay nhé, ta bắt đầu thôi nào.

I WANNA nghĩa là gì ?


“I wanna” là cụm từ bao gồm hai từ đơn là “I “ và “wanna”.

I: có nghĩa là tôi, đây là đại từ nhân xưng chỉ đích danh người nói trong giao tiếp.

wanna: Đây là từ viết tắt của động từ : Want To . Có nghĩa là muốn làm gì, muốn cái gì . Một hành động thể hiện sự khao khát của người nói.

Vậy chính xác “I wanna” chính là cụm từ viết tắt của “ I want to” có nghĩa là : Tôi muốn. Ở đây có thể người nói muốn làm gì, muốn được cái gì tùy nhiều trường hợp và từ đi sau “I wanna”. Đây cũng là một cách nói lái chữ được mọi người trên Thế Giới yêu thích sử dụng và Việt Nam chúng ta cũng vậy. Thay vì nói câu đúng chuẩn ngữ pháp là : I want… Thì ta có thể dùng cùm từ “I wanna”… để thay thế điều đó. Quả là thú vị và mới mẻ đúng không các bạn.
Ví dụ: I wanna go home = I want to go home (Tôi muốn về nhà )

I wanna my mother became younger= I want to my mother became younger. ( Tôi muốn mẹ của tôi trở nên trẻ trung hơn )

I WANNA nghĩa là gì ?


Ngoài cụm từ “I wanna” thú vị của chúng ta, tôi cũng xin giới thiệu với các bạn một cụm từ khác cũng được viết tắt như “I wanna” và cũng được mọi người sử dụng là : gonna. Nó chính là viết tắt của cụm từ : Going to trong tiếng Anh. Cụm từ này sử dụng để diễn tả một dự định chắc chắn trong tương lai gần.

Ví dụ:
What are you gonna do? = What are you going to do? ( Bạn đang làm gì vậy )
I’m not gonna tell you about my family = I’m going to tell yoy about my family. ( Tôi không dự định kể cho bạn về gia đình của tôi ).

Giờ thì các bạn đã hiểu rõ nghĩa và cách dùng của “I wanna” rồi chứ.