7Design là một nhóm các Nhà Thiết Kế Đồ Hoạ ở Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh .. Cộng đồng của chúng tôi cũng là thông tin liên lạc giữa các Nhà Thiết Kế khác .Ngoài ra chúng tôi còn đem lại một dịch vụ dành cho những người cần thiết kế 1 sản phẩm nào đó với một mức giá hợp lí nhất.

[IMG][/IMG]