Hiện tại, Windows 10 Build 14.316 phiên bản mới nhất 2016 đã cho phép người dùng có thể cài đặt được các phần mềm của Linux / Ubuntu trên môi trường Windows 10 đang sử dụng thông qua bằng cài đặt lệnh code trong Bash ubuntu trên Windows 10. Mời mọi người xem thông tin chi tiết các tính năng mới của Windows 10 build 14.316 tại đây.


--------------
Để có thể chạy được lệnh này để cài đặt các phần mềm của Linux / ubuntu trên Windows 10 thì máy bạn cần phải bật chế độ Developer Mode trong cài đặt Settings --> Update & Security > For developers. Sau đó tìm kiếm tên " Windows Features" và chọn “Turn Windows features on or off” và chọn enable Windows Subsytem for Linux ( Beta) để kích hoạt tính năng nay để sử dụng các dòng lệnh Linux trên Windows 10.

----------------------------
Để có thể cài đặt được trình duyệt firefox của ubuntu trên Windows 10 thì hãy tải ứng dụng Xming X Server về cài đặt để chạy máy chủ của bash
Mã:
https://sourceforge.net/projects/xming/
-------------
Cuối cùng hãy mở Command Prompt bằng quyền admin và gõ lệnh bash và nhập dòng lệnh sau đây để chạy ứng dụng trình duyệt firefox phiên bản ubuntu trên Windows 10 để trải nghiệm lướt web.
Mã:
DISPLAY =: 0 firefox

Hướng dẫn cài đặt trình duyệt firefox Linux / ubuntu trên máy tính Windows 10 mới nhất 2016

-------------
Người dùng lưu ý: khi dùng trình duyệt firefox ubuntu trên Windows 10 có thể chạy chậm hơn so với dùng ứng dụng trình duyệt của Windows 10.
---------------
Trên Windows 10 có thể chạy được Xfce Linux, và 1 số distro Linux trên Windows 10


Hướng dẫn cài đặt trình duyệt firefox Linux / ubuntu trên máy tính Windows 10 mới nhất 2016


Tham khảo : Neowin & reddit