Không biết em đăt cái tiêu đề vậy có gây war gì không ? Bữa đọc báo mạng thấy Java nó kiện Google vì làm Android trên nền của nó. Lại thấy bài báo nói tương lai sẽ dùng Switf code cho Android được luôn.


Cái này thằng Google chỉ xem xét thôi, nhưng động thái anh Apple đã share mở nguồn rồi nên tương lai 2,3 năm nữa để Coder của thằng Google học ngon lành Switf thì sẽ chuyển qua.

Em thì học Objective-C nên giờ mua tài liệu học SWITF .

Em Học rồi và muốn share lên cho cô dì chú thím, thật ra trên mạng đầy ra, nhưng em thấy bộ này đầy đủ , Căn Bản và Đủ Sài nhất.

LƯU Ý : KHÔNG DÀNH cho các Pro Chuyên Nghiệp vì đây là em share cho anh em newbiew chưa biết gì mà có hứng thú với IOS , hoặc anh em đang theo khoá Objective-C nào đó ở các trung tâm và muốn biết chút Switf để đi phỏng vấn cho dễ.

Kênh FULL : you tu be .com/channel/UCP4XMpyz6uBnh HCWCK0SSQg ( Vui lòng bỏ khoảng trắng vì mình không post được link )

A: Logic Code


Unit 1,2,3 toàn giới thiệu linh tinh nên bỏ qua

UNIT 4 SWITF - PLAYGROUND

Unit 5 Switf : Hằng - Biến - Kiểu Dữ Liệu

Unit 6 Switf : Biến, Cách Khai Báo

Unit 7 Switf : Toán Tử

Unit 8 Switf: Chuỗi String - Character

Unit 9 SWITF : Câu Lệnh IF ELSE

Unit 10 SWITF : Vòng Lặp For ( For in )

B : Vào chuyên đề

Unit 11 SWIFT : Hàm và Các Thao Tác với Hàm

Unit 12 SWITF : Mảng và Dictionary

Unit 13 SWIFT : Thao tác với Story Board

Unit 14 SWIFT : Auto Layout ( Sử dụng chung cho 3,5 ; 4 ; 4,7 ; 5,5 và ipad )

Unit 15 SWIFT : Label và Cách thao tác với Label

...Updating......


Cô Dì Chú Thím Bác Dượng Đăng Kí ( Sụp rai ) ủng hộ tinh thần em__________________
Swift : Ngôn ngữ Code tương lai của IOS, Os X, Android
Full Video YTB từ Cơ Bản đến Apps Demo