Cách cài đặt máy tính phát ra tiếng kêu bíp bíp / tít tít khi nhấn nút Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, Alt, Ctrl, Delete

Vforum đã có bài viết Cách hiển thị nút thông báo tình trạng bật tắt Num Lock, Caps Lock trên khay hệ thống

nay nếu chỉ muốn máy tính kêu tít tít hoặc píp píp thông báo cho mỗi lần bạn nhấn 1 phím chức năng thì hãy làm theo thủ thuật sau nhé, không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào cả.

Với win 7, vào Start, gõ Ease of Access Center

Cách cài đặt máy tính phát ra tiếng kêu bíp bíp / tít tít khi nhấn nút Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock

Chọn Make the keyboard easier to use

Cách cài đặt máy tính phát ra tiếng kêu bíp bíp / tít tít khi nhấn nút Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock

Tick vào ô Turn on Toggle Keys, nhấn OK để đóng cửa sổ lại

Cách cài đặt máy tính phát ra tiếng kêu bíp bíp / tít tít khi nhấn nút Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock

Trong win XP thì làm tương tự.
Vào Control Panel, chọn Accessibility Options

Cách cài đặt máy tính phát ra tiếng kêu bíp bíp / tít tít khi nhấn nút Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock

Trong tab Keyboard, chọn Use ToggleKeys. OK để xác nhận

Cách cài đặt máy tính phát ra tiếng kêu bíp bíp / tít tít khi nhấn nút Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock

Vậy là mỗi khi bạn nhấn 1 trong các phím Caps Lock, Num Lock, hoặc Scroll Lock trong vòng 5 giây thì máy tính sẽ kêu lên 1 tiếng để cảnh báo.