Câu hỏi: Địa hình châu Âu có đặc điểm như thế nào?

Trả lời: Địa hình châu Âu có đặc điểm : Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ tây sang đông. Đồi núi chiếm 1/3 diện tích, hệ thống núi cao tập trung ở phía Nam.

Xem thêm: Châu Âu nằm ở bán cầu nào, tiếp giáp với châu lục và đại dương nào