Đây là câu hỏi sách giáo khoa trang 51 SGK Địa lý 6, các bạn nên làm trước và so sánh với đáp án tham khảo dưới đây để củng cố thêm kiến thức của mình

1.
Câu hỏi: Đường đồng mức là những đường như thế nào?
- Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao so với mực nước biển.

Câu hỏi: Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình?
- Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc, các đường đồng mức càng thưa thì địa hình có độ dốc càng nhỏ.

2. Dựa vào các đường đồng mức, tìm các đặc điểm của địa hình trên lược đồCâu hỏi: Hãy xác định trên lược đồ hình 44 (trang 51 SGK Địa lý 6) hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2.
- Hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2: Tây sang Đông.

Câu hỏi: Sự chênh lệch độ cao của hai đường đồng mức trên lược đồ là bao nhiêu?
- Sự chênh lệch độ cao của hai đường đồng mức: 100m

Câu hỏi: Dựa vào các đường đồng mức để tìm độ cao của các đỉnh núi A1, A2, và các điểm B1, B2, B3.
- Độ cao của các đỉnh núi A1 (900m), A2 (trên 600m), và các điểm B1 (trên 500m), B2 (trên 650m), B3 (trên 550m).

Câu hỏi: Tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2
1cm trên lược đồ = 100.000cm ngoài thực địa.
Nếu đổi ra m thì 1cm trên lược đồ = 1000m ngoài thực địa.
Nếu đổi ra km thì 1cm trên lược đồ = 1km ngoài thực địa.
Vậy, khoảng cách từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2 là 7500m = 7,5km.

Câu hỏi: Quan sát các đường đồng mức ở hai sườn phía đông và phía tây của núi A1, cho biết sườn nào dốc hơn?
– Các đường đồng mức của núi A1 ở sườn phía phía tây dốc hơn sườn đông, vì các đường đồng mức nằm gần nhau.