Đây là câu hỏi môn địa lý trong sách giáo khoa trang 155 SGK Địa lý 7 các bạn nếu còn phân vân về đáp án thì có thể tham khảo những lời hướng dẫn giải sau đây. Tuy nhiên nên làm trước khi tham khảo để nhớ lâu hơn nhé

Địa lý 7: Nêu tên các kiểu khí hậu Châu Âu. So sánh diện tích của các vùng có kiểu khí hậu đó

Câu hỏi: Cho biết vì sao ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len?
Trả lời: Cùng vĩ độ nhưng vùng ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len là do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới.


Câu hỏi: Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ châu Âu vào mùa đông?
Trả lời: Về mùa đông, nhiệt độ trung bình ở Châu Âu diễn biến theo chiều tăng dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây.


Câu hỏi: Nêu tên các kiểu khí hậu Châu Âu. So sánh diện tích của các vùng có kiểu khí hậu đó?

Trả lời:

Châu Âu có 4 kiểu khí hậu:
  • Ôn đới lục địa chiếm diện tích nhiều nhất.
  • Ôn đới hải dương chiếm diện tích thứ hai.
  • Khí hậu địa trung hải chiếm diện tích thứ ba.
  • Khí hậu hàn đới chiếm diện tích thứ tư.

Xem thêm: Châu Âu có các kiểu khí hậu nào?