Địa lý 7: Trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a theo gợi ý

Đây là câu hỏi thực hành trong trang 144 SGK Địa lý 7 các bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau

Địa lý 7: Trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a theo gợi ý

Trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau

Câu hỏi: Địa hình có thể chia làm mấy khu vực?

Trả lời:

Các khu vực:
  • Đồng bằng ven biển phía tây.
  • Cao nguyên tây Ô-xtrây-li-a.
  • Đồng bằng trung tâm.
  • Dãy đông Ô-xtrây-li-a.
  • Đồng bằng ven biển phía đông.

Câu hỏi: Đặc điểm địa hình và độ cao chủ yếu ở mỗi khu vực.

Đặc điểm: Ven biển phía tây là đồng bằng nhỏ, hẹp; sau đó đến cao nguyên tây Ô-xtrây-li-a có độ cao trung bình khoảng 500 m, tiếp đến là khu vực đồng bằng trung tâm có độ cao trung bình khoảng 200m. Có hồ Ây-rơ sâu -16m, có sông Đac-linh chảy qua. Tiếp đến là dãy Đông Ô-xtrây-li-a, có đỉnh Rao-đơ-mao cao 1500 m dựng đứng ven biển, đến đồng bằng ven biển phía đông.

Câu hỏi: Đỉnh núi cao nhất nằm ở đâu? Cao khoảng bao nhiêu?
Đỉnh núi Rao-đơ-mao cao 1500 m dựng đứng ven biển, nằm ở dãy đông Ô-xtrây-li-a.