Địa lý 7: Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa oxtraylia

Địa lý 7: Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa oxtrayliaDựa vào hình 48.1, 50.2, 50.3 (trang 152 SGK Địa lý 7), nêu nhận xét về khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau:
-Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa Ô-xtrây-li-a.

– Ở lục địa Ô-xtrây-li-a có: gió Tín phong thổi theo hướng đông nam; gió Mùa hướng tây bắc và đông bắc; gió Tây ôn đới thổi theo hướng tây bắc.

– Sự phân bố lượng mưa trên lục địa Ô-xtrây-li-a. Giải thích sự phân bố đó.
– Sự phân bố lượng mưa, hoang mạc trên lãnh thổ Ô-xtrây-li-a và nguyên nhân
– Sự phân bố hoang mạc ở lục địa Ô-xtrây-li-a. Giải thích sự phân bố đó.
+ Mưa trên 1501 mm là Pa-pua Niu Ghi-nê, do đây là nơi có khí hậu xích đạo mưa lớn quanh năm.
+ Rìa bắc và đông bắc lục địa Ô-xtrây-li-a có lượng mưa từ 1001 đến 1500 mm, khu vực có gió mùa hoạt động và một phần gió Tín phong đi qua biển.
+ Một phần diện tích bắc, nam và đông của lục địa có lượng mưa từ 501 đến 1000 mm, do ảnh hưởng địa hình, gió mang theo hơi nước nên gây mưa hết ở các sườn đón gió.
+ Sâu lục địa lượng mưa ít vì chịu ảnh hướng của hiệu ứng phơn, đồng thời khu vực lục địa nằm trong vùng áp cao chí tuyến khó gây mưa.

Nguồn: onthidialy