Đáp án đề thi môn tiếng anh Mã đề 718 Tốt nghiệp THPT 2011

Tải đề thi:
http://diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/hieu_718_2011.pdf


Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo:
718
1 D
2 A
3 A
4 A
5 B
6 A
7 D
8 C
9 D
10 B
11 A
12 A
13 A
14 D
15 B
16 D
17 B
18 D
19 D
20 B
21 C
22 D
23 C
24 B
25 A
26 C
27 C
28 A
29 A
30 C
31 B
32 D
33 B
34 D
35 D
36 A
37 C
38 A
39 D
40 B
41 C
42 C
43 B
44 B
45 C
46 C
47 C
48 C
49 B
50 C
Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn
https://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394