Ngành công nghệ sinh học gồm những chuyên ngành gì(Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM)

CÔng nghệ sinh học là 1 ngành khá phổ biến được giảng dạy ở nhiều trường đại học khác nhau trong đó có trường công nghiệp thực phẩm TPHCM. Vậy ngành này có những chuyên ngành gì và ra trường thường sẽ làm gì các bạn có thể tham khảo lời tư vấn của ban tuyển sinh trường

Ngành công nghệ sinh học của Trường được chia thành 02 chuyên ngành chính:
- Chuyên ngành công nghệ sinh học ứng dụng trong thực phẩm
- Chuyên ngành công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp

Khi ra trường sinh viên sẽ có thể làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: y dược, môi trường, nông lâm ngư nghiệp và công nghiệp...

Xem thêm: Ngành công nghệ hóa học có những chuyên ngành nào(Đại học CNTP THPCM)