tình hình là em đi vòng qua 6 siêu thị tgdđ thì hởi ơi con 6s plus nào cũng bị rỉ, rỉ nhẹ thôi nhưng em quang ngại là về sau này k biết nó có tăng lên không, hiện tại thì bệnh này em thấy hình như bị chung rồi, bác nào đang xài 6s plus cho em cái đánh giá tổng quang sau thời gian dài sử dụng em cảm tạ nhiều. quên nữa cái này hàng qua sử dụng ấy