Ngành quản lý tài nguyên và môi trường là gì, học ra trường làm gì?

Nếu bạn đang có dự định học ngành quản lí tài nguyên và môi trường nhưng không biết ngành đó là gì hay khi ra trường sẽ làm những công việc gì. Chính vì thế, mà sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số kiến thức về công việc và những kiến thức về ngành quản lí tài nguyên và môi trường mà bạn sẽ được học.

Ngành quản lí tài nguyên và môi trường là gi?
Ngành quản lí tài nguyên và môi trường là một ngành học đem lại cho bạn những kiến thức cơ bản về quản lí các loại tài nguyên và quản lí môi trường. bên cạnh đó ngành Ngành quản lí tài nguyên và môi trường sẽ đem lại cho bạn những kiến thức chuyên sâu về các tài nguyên và môi trường.

Công việc mà ngành tài nguyên và môi trường khi ra trường sẽ làm:

Ngành quản lý tài nguyên và môi trường là gì, học ra trường làm gì?

  • Kỹ sư công nghệ môi trường: đây là công việc dành cho những người học theo chuyên ngành công nghệ môi trường. ngành này mang lại cho bạn những kiến thức về chất thải, các quy trình công nghệ hóa, thiết bị xử lí chất thải,…. Nếu ra trường làm công việc này, bạn có thể làm tại các nhà máy, xí nghiệp, công ty, hoạt động trong lĩnh vực xử lí môi trường, môi trường đô thị, kỹ thuật hạ tầng, cấp thoát nước, an toàn lao dộng, các viện nghiên cứu, các trường học có liên quan đến lĩnh vực môi trường.
  • Kỹ sư kỹ thuật môi trường: đây là công việc dành cho những người học theo chuyên ngành kỹ thuật môi trường. học ngành này mang lại cho bạn những nghiên cứu về các vấn đề môi trường như: chất độc ô nhiễm, phuowg pháp, kĩ thuật xử lí nước thải, các kĩ thuật chống ô nhiễm. nếu ra trường với công việc này bạn có thể làm việc tại sở khoa học và công nghệ, sở tài nguyên và môi trường, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở xây dựng, sở công nghiệp, sở thủy sản, ủy ban nhân dân các huyện, thị, các công ty cấp thoát nước, tư vấn môi trường, nuôi trồng thủy sản, ….

Ngành quản lý tài nguyên và môi trường là gì, học ra trường làm gì?

  • Kỹ sư quản lí môi trường: đây là công việc dành cho những người học theo chuyên ngành quản lí môi trường. ngành này mang lại cho bạn những kiến thức về quản lí chất lượng môi trường, quản lí chất thải môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, …. Với công việc là kỹ sư quản lí môi trường bạn có thể làm việc tại sở khoa học và công nghệ, sở tài nguyên và môi trường, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở xây dựng, sở công nghiệp, sở thủy sản, ủy ban nhân dân các huyện, thị,….
  • Kỹ sư quản lí tài nguyên rừng: đây là công việc dành cho những người học theo chuyên ngành quản lí tài nguyên rừng. ngành này mang lại cho bạn những kiến thức về sinh tái môi truờng, hệ sinh thái rừng, kỹ thuật và công nghệ trong quản lí, kiểm tra, đánh giá tài nguyên rừng và môi trường,…. Với công việc này bạn có thể làm việc tại cơ quan quản lí nhà nước các cấp, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu và phát triển có liên quan đến quản lí tài nguyên và môi trường. bên cạnh đó bạn có thể làm việc tại các vường quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng,….
  • Kỹ sư quản lí môi trường và du lịch sinh thái: đây là công việc dành cho những người học theo chuyên ngành quản lí môi trường và du lịch sinh thái. Ngành này bạn sẽ được trang bị những kiến thức về sinh học bảo tồn, địa lí du lịch, quản lí cảnh quan, quản trị du lịch, quy hoạch và phát triển du lịch bền vững. với công việc này bạn có thể làm tại các vụ, viện nghiên cứu thuộc bộ ngành trung ương,sở khoa học và công nghệ, sở tài nguyên và môi trường, sở du lịch, công ty du lịch và du lịch, khu du lịch sinh thái, khu nghĩ dưỡng, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di tích lịch sử,….
  • Kỹ sư khoa học môi trường: đây là công việc dành cho những người học theo chuyên ngành khoa học môi trường. bạn sẽ được trang bị những kiến thức về kỹ năng đánh giá, phân tích, phát hiện, và dự báo những vấn đề môi trường,… khi học chuyên ngành khoa học môi trường. với ngành này bạn có thể làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, các bộ, cục, các sở ban ngành địa phương liên quan tới quản lí, quy hoạch môi trường,….

Trên đây là những kiến thức về ngành quản lí tài nguyên và môi trường, sau khi học ngành quản lí tài nguyên và môi trường ra bạn sẽ làm những công việc gì đã được chia sẽ trong bài viết trên. Bài viết này đã có thể đủ những kiến thức mà bạn thắc mắc về ngànhquản lí tài nguyên và môi trường. chúc bạn có những lựa chọn hợp lí về công việc của mình.