Hiện tại e đang dùng note 4
đang sạc bằng củ sạc nhanh tự dưng chuyển từ nguồn AC sang nguồn USB
em cũng thử những củ khác thì vẫn hiện nguồn USB
mong ae giúp đỡ