List danh sách 151 pokemon đầy đủ trong game Pokemon Go

Để tiện cho các bạn tra cứ hệ của Pokemon mình sẽ post bài này với đầy đủ 151 Pokemon hiện nay trong danh sách các Pokemon. Tương lai nếu game Pokemon Go được nâng cấp thì con số này có thể sẽ tăng lên. Bảng này với thông tin khá đầy đủ về thứ tự trong PokeDex, Hình ảnh minh họa trong game, tên pokemon, hệ Pokemon, thông tin chung bao gồm: HP, ttack, Defense, Max CP, Catch Rate, Flee Rate, khoảng cách ấp trứng, Fast Attack, Special Attack.

Bảng danh sách 151 Pokemon trong Pokemon Go Full tra cứu CP, Hệ, Skill, Attack, Defense, HP
Hiện nay có tất cả 151 Pokemon trong game Pokemon Go, trong đó 1 số POkemon huyền thoại rất ít bắt gặp. Dragonite chính là con mạnh nhất có thể gặp nhiều

Tiện thể mình cũng xin giải thích một số thông tin để các bạn mới chơi nắm rõ yếu tố
  • Hệ: 1 Pokemon có thể thuộc 1 hoặc 2 hệ, việc tra cứu hệ sẽ giúp bạn trong việc chọn Pokemon để chiến đấu với các đối thủ khác hợp lý nhất
  • Hit Points: Chỉ số về thể lực
  • Attack: Chỉ số về tấn công
  • Defense: Chỉ số về phòng thủ
  • Max CP: Điểm CP cao nhất có thể đạt được, đây là 1 trong những chỉ số quan trọng nhất của các Pokemon bạn nuôi đi đánh GYM
  • Catch Rate: Tỷ lệ bắt thành công, con nào tỉ lệ càng thấp càng khó bắt và thường sẽ bị broke Free, ngược lại tỉ lệ cao sẽ dễ bắt hơn
  • Flee Rate: Chưa rõ
  • Fast Attack: Đòn tấn công nhanh, chỉ số đầu tiên trong phần thông tin Pokemon trong game
  • Special Attack: Tuyệt chiêu, đòn tấn công thứ trong phần thông tin pokemon

STT Ảnh Tên Hệ Thông tin Ấp trứng với khoảng cách Fast Attacks Special Attacks
#001 Bulbasaur Grass Poison
Hit Points 90
Attack 126
Defense 126
Max CP 1071
Catch Rate 16%
Flee Rate 10%
2km Tackle
Vine Whip
Sludge Bomb
Seed Bomb
Power Whip
#002 Ivysaur Grass Poison
Hit Points 120
Attack 156
Defense 158
Max CP 1632
Catch Rate 8%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Razor Leaf
Vine Whip
Sludge Bomb
Solar Beam
Power Whip
#003 Venusaur Grass Poison
Hit Points 160
Attack 198
Defense 200
Max CP 2580
Catch Rate 4%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Razor Leaf
Vine Whip
Sludge Bomb
Solar Beam
Petal Blizzard
#004 Charmander Fire
Hit Points 78
Attack 128
Defense 108
Max CP 955
Catch Rate 16%
Flee Rate 10%
2km Scratch
Ember
Flame Burst
Flamethrower
Flame Charge
#005 Charmeleon Fire
Hit Points 116
Attack 160
Defense 140
Max CP 1557
Catch Rate 8%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Scratch
Ember
Flame Burst
Flamethrower
Fire Punch
#006 Charizard Fire Flying
Hit Points 156
Attack 212
Defense 182
Max CP 2602
Catch Rate 4%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Wing Attack
Ember
Dragon Claw
Flamethrower
Fire Blast
#007 Squirtle Water
Hit Points 88
Attack 112
Defense 142
Max CP 1008
Catch Rate 16%
Flee Rate 10%
2km Tackle
Bubble
Aqua Jet
Aqua Tail
Water Pulse
#008 Wartortle Water
Hit Points 118
Attack 144
Defense 176
Max CP 1582
Catch Rate 8%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Bite
Water Gun
Aqua Jet
Hydro Pump
Ice Beam
#009 Blastoise Water
Hit Points 158
Attack 186
Defense 222
Max CP 2542
Catch Rate 4%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Bite
Water Gun
Ice Beam
Hydro Pump
Flash Cannon
#010 Caterpie Bug
Hit Points 90
Attack 62
Defense 66
Max CP 443
Catch Rate 40%
Flee Rate 20%
2km Tackle
Bug Bite
Struggle
#011 Metapod Bug
Hit Points 100
Attack 56
Defense 86
Max CP 477
Catch Rate 20%
Flee Rate 9%
Not in Eggs Tackle
Bug Bite
Struggle
#012 Butterfree Bug Flying
Hit Points 120
Attack 144
Defense 144
Max CP 1454
Catch Rate 10%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Confusion
Bug Bite
Psychic
Bug Buzz
Signal Beam
#013 Weedle Bug Poison
Hit Points 80
Attack 68
Defense 64
Max CP 449
Catch Rate 40%
Flee Rate 20%
2km Bug Bite
Poison Sting
Struggle
#014 Kakuna Bug Poison
Hit Points 90
Attack 62
Defense 82
Max CP 485
Catch Rate 20%
Flee Rate 9%
Not in Eggs Bug Bite
Poison Sting
Struggle
#015 Beedrill Bug Poison
Hit Points 130
Attack 144
Defense 130
Max CP 1439
Catch Rate 10%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Bug Bite
Poison Jab
Aerial Ace
Sludge Bomb
X-Scissor
#016 Pidgey Normal Flying
Hit Points 80
Attack 94
Defense 90
Max CP 679
Catch Rate 40%
Flee Rate 20%
2km Tackle
Quick Attack
Twister
Aerial Ace
Air Cutter
#017 Pidgeotto Normal Flying
Hit Points 126
Attack 126
Defense 122
Max CP 1223
Catch Rate 20%
Flee Rate 9%
Not in Eggs Wing Attack
Steel Wing
Twister
Aerial Ace
Air Cutter
#018 Pidgeot Normal Flying
Hit Points 166
Attack 170
Defense 166
Max CP 2091
Catch Rate 10%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Wing Attack
Steel Wing
Hurricane
Aerial Ace
Air Cutter
#019 Rattata Normal
Hit Points 60
Attack 92
Defense 86
Max CP 581
Catch Rate 40%
Flee Rate 20%
2km Tackle
Quick Attack
Dig
Hyper Fang
Body Slam
#020 Raticate Normal
Hit Points 110
Attack 146
Defense 150
Max CP 1444
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Bite
Quick Attack
Dig
Hyper Fang
Hyper Beam
#021 Spearow Normal Flying
Hit Points 80
Attack 102
Defense 78
Max CP 686
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
2km Quick Attack
Peck
Aerial Ace
Twister
Drill Peck
#022 Fearow Normal Flying
Hit Points 130
Attack 168
Defense 146
Max CP 1746
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Steel Wing
Peck
Aerial Ace
Twister
Drill Run
#023 Ekans Poison
Hit Points 70
Attack 112
Defense 112
Max CP 824
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
5km Acid
Poison Sting
Gunk Shot
Sludge Bomb
Wrap
#024 Arbok Poison
Hit Points 120
Attack 166
Defense 166
Max CP 1767
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Acid
Bite
Gunk Shot
Sludge Wave
Dark Pulse
#025 Pikachu Electric
Hit Points 70
Attack 124
Defense 108
Max CP 887
Catch Rate 16%
Flee Rate 10%
2km Thunder Shock
Quick Attack
Thunderbolt
Discharge
Thunder
#026 Raichu Electric
Hit Points 120
Attack 200
Defense 154
Max CP 2028
Catch Rate 8%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Thunder Shock
Spark
Brick Break
Thunder Punch
Thunder
#027 Sandshrew Ground
Hit Points 100
Attack 90
Defense 114
Max CP 798
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Scratch
Mud Shot
Dig
Rock Slide
Rock Tomb
#028 Sandslash Ground
Hit Points 150
Attack 150
Defense 172
Max CP 1810
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Metal Claw
Mud Shot
Rock Tomb
Bulldoze
Earthquake
#029 Nidoran♀ Poison
Hit Points 110
Attack 100
Defense 104
Max CP 876
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
5km Poison Sting
Bite
Poison Fang
Sludge Bomb
Body Slam
#030 Nidorina Poison
Hit Points 140
Attack 132
Defense 136
Max CP 1404
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Poison Sting
Bite
Poison Fang
Sludge Bomb
Dig
#031 Nidoqueen Poison Ground
Hit Points 180
Attack 184
Defense 190
Max CP 2485
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Poison Jab
Bite
Stone Edge
Sludge Wave
Earthquake
#032 Nidoran♂ Poison
Hit Points 92
Attack 110
Defense 94
Max CP 843
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
5km Poison Sting
Peck
Horn Attack
Body Slam
Sludge Bomb
#033 Nidorino Poison
Hit Points 122
Attack 142
Defense 128
Max CP 1372
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Poison Jab
Bite
Horn Attack
Dig
Sludge Bomb
#034 Nidoking Poison Ground
Hit Points 162
Attack 204
Defense 170
Max CP 2475
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Poison Jab
Fury Cutter
Megahorn
Earthquake
Sludge Wave
#035 Clefairy Fairy
Hit Points 140
Attack 116
Defense 124
Max CP 1200
Catch Rate 24%
Flee Rate 10%
2km Zen Headbutt
Pound
Body Slam
Disarming Voice
Moonblast
#036 Clefable Fairy
Hit Points 190
Attack 178
Defense 178
Max CP 2397
Catch Rate 8%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Zen Headbutt
Pound
Psychic
Dazzling Gleam
Moonblast
#037 Vulpix Fire
Hit Points 76
Attack 106
Defense 118
Max CP 831
Catch Rate 24%
Flee Rate 10%
5km Quick Attack
Ember
Flamethrower
Body Slam
Flame Charge
#038 Ninetales Fire
Hit Points 146
Attack 176
Defense 194
Max CP 2188
Catch Rate 8%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Feint Attack
Ember
Heat Wave
Fire Blast
Flamethrower
#039 Jigglypuff Normal Fairy
Hit Points 230
Attack 98
Defense 54
Max CP 917
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
2km Feint Attack
Pound
Disarming Voice
Body Slam
Play Rough
#040 Wigglytuff Normal Fairy
Hit Points 280
Attack 168
Defense 108
Max CP 2177
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Feint Attack
Pound
Dazzling Gleam
Hyper Beam
Play Rough
#041 Zubat Poison Flying
Hit Points 80
Attack 88
Defense 90
Max CP 642
Catch Rate 40%
Flee Rate 20%
2km Bite
Quick Attack
Sludge Bomb
Poison Fang
Air Cutter
#042 Golbat Poison Flying
Hit Points 150
Attack 164
Defense 164
Max CP 1921
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Bite
Wing Attack
Ominous Wind
Poison Fang
Air Cutter
#043 Oddish Grass Poison
Hit Points 90
Attack 134
Defense 130
Max CP 1148
Catch Rate 48%
Flee Rate 15%
5km Razor Leaf
Acid
Moonblast
Seed Bomb
Sludge Bomb
#044 Gloom Grass Poison
Hit Points 120
Attack 162
Defense 158
Max CP 1689
Catch Rate 24%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Razor Leaf
Acid
Moonblast
Petal Blizzard
Sludge Bomb
#045 Vileplume Grass Poison
Hit Points 150
Attack 202
Defense 190
Max CP 2492
Catch Rate 12%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Razor Leaf
Acid
Moonblast
Petal Blizzard
Solar Beam
#046 Paras Bug Grass
Hit Points 70
Attack 122
Defense 120
Max CP 916
Catch Rate 32%
Flee Rate 15%
5km Bug Bite
Scratch
Seed Bomb
X-Scissor
Cross Poison
#047 Parasect Bug Grass
Hit Points 120
Attack 162
Defense 170
Max CP 1747
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Bug Bite
Fury Cutter
Solar Beam
X-Scissor
Cross Poison
#048 Venonat Bug Poison
Hit Points 120
Attack 108
Defense 118
Max CP 1029
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
5km Confusion
Bug Bite
Signal Beam
Poison Fang
Psybeam
#049 Venomoth Bug Poison
Hit Points 140
Attack 172
Defense 154
Max CP 1890
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Confusion
Bug Bite
Bug Buzz
Poison Fang
Psychic
#050 Diglett Ground
Hit Points 20
Attack 108
Defense 86
Max CP 456
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Scratch
Mud Shot
Rock Tomb
Dig
Mud Bomb
#051 Dugtrio Ground
Hit Points 70
Attack 148
Defense 140
Max CP 1168
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Sucker Punch
Mud Shot
Stone Edge
Earthquake
Mud Bomb
#052 Meowth Normal
Hit Points 80
Attack 104
Defense 94
Max CP 756
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
5km Scratch
Bite
Dark Pulse
Night Slash
Body Slam
#053 Persian Normal
Hit Points 130
Attack 156
Defense 146
Max CP 1631
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Scratch
Feint Attack
Play Rough
Power Gem
Night Slash
#054 Psyduck Water
Hit Points 100
Attack 132
Defense 112
Max CP 1109
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Zen Headbutt
Water Gun
Aqua Tail
Cross Chop
Psybeam
#055 Golduck Water
Hit Points 160
Attack 194
Defense 176
Max CP 2386
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Confusion
Water Gun
Hydro Pump
Ice Beam
Psychic
#056 Mankey Fighting
Hit Points 80
Attack 112
Defense 96
Max CP 878
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Karate Chop
Scratch
Brick Break
Cross Chop
Low Sweep
#057 Primeape Fighting
Hit Points 130
Attack 178
Defense 150
Max CP 1864
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Karate Chop
Low Kick
Night Slash
Cross Chop
Low Sweep
#058 Growlithe Fire
Hit Points 110
Attack 156
Defense 110
Max CP 1335
Catch Rate 24%
Flee Rate 10%
5km Ember
Bite
Flame Wheel
Body Slam
Flamethrower
#059 Arcanine Fire
Hit Points 180
Attack 230
Defense 180
Max CP 2983
Catch Rate 8%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Fire Fang
Bite
Fire Blast
Bulldoze
Flamethrower
#060 Poliwag Water
Hit Points 80
Attack 108
Defense 98
Max CP 795
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
5km Bubble
Mud Shot
Body Slam
Bubble Beam
Mud Bomb
#061 Poliwhirl Water
Hit Points 130
Attack 132
Defense 132
Max CP 1340
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Bubble
Mud Shot
Scald
Bubble Beam
Mud Bomb
#062 Poliwrath Water Fighting
Hit Points 180
Attack 180
Defense 202
Max CP 2505
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Bubble
Mud Shot
Ice Punch
Hydro Pump
Submission
#063 Abra Psychic
Hit Points 50
Attack 110
Defense 76
Max CP 600
Catch Rate 40%
Flee Rate 99%
5km Zen Headbutt Shadow Ball
Signal Beam
Psyshock
#064 Kadabra Psychic
Hit Points 80
Attack 150
Defense 112
Max CP 1131
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Confusion
Psycho Cut
Shadow Ball
Dazzling Gleam
Psybeam
#065 Alakazam Psychic
Hit Points 110
Attack 186
Defense 152
Max CP 1813
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Confusion
Psycho Cut
Shadow Ball
Dazzling Gleam
Psychic
#066 Machop Fighting
Hit Points 140
Attack 118
Defense 96
Max CP 1089
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Low Kick
Karate Chop
Brick Break
Cross Chop
Low Sweep
#067 Machoke Fighting
Hit Points 160
Attack 154
Defense 144
Max CP 1760
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Low Kick
Karate Chop
Brick Break
Cross Chop
Submission
#068 Machamp Fighting
Hit Points 180
Attack 198
Defense 180
Max CP 2594
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Bullet Punch
Karate Chop
Stone Edge
Cross Chop
Submission
#069 Bellsprout Grass Poison
Hit Points 100
Attack 158
Defense 78
Max CP 1117
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
5km Acid
Vine Whip
Sludge Bomb
Power Whip
Wrap
#070 Weepinbell Grass Poison
Hit Points 130
Attack 190
Defense 110
Max CP 1723
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Acid
Razor Leaf
Sludge Bomb
Power Whip
Seed Bomb
#071 Victreebel Grass Poison
Hit Points 160
Attack 222
Defense 152
Max CP 2530
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Acid
Razor Leaf
Sludge Bomb
Leaf Blade
Solar Beam
#072 Tentacool Water Poison
Hit Points 80
Attack 106
Defense 136
Max CP 905
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
5km Bubble
Poison Sting
Bubble Beam
Water Pulse
Wrap
#073 Tentacruel Water Poison
Hit Points 160
Attack 170
Defense 196
Max CP 2220
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Acid
Poison Jab
Blizzard
Hydro Pump
Sludge Wave
#074 Geodude Rock Ground
Hit Points 80
Attack 106
Defense 118
Max CP 849
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
2km Rock Throw
Tackle
Rock Slide
Dig
Rock Tomb
#075 Graveler Rock Ground
Hit Points 110
Attack 142
Defense 156
Max CP 1433
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Rock Throw
Mud Shot
Rock Slide
Dig
Stone Edge
#076 Golem Rock Ground
Hit Points 160
Attack 176
Defense 198
Max CP 2303
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Rock Throw
Mud Shot
Ancient Power
Earthquake
Stone Edge
#077 Ponyta Fire
Hit Points 100
Attack 168
Defense 138
Max CP 1516
Catch Rate 32%
Flee Rate 10%
5km Tackle
Ember
Flame Wheel
Fire Blast
Flame Charge
#078 Rapidash Fire
Hit Points 130
Attack 200
Defense 170
Max CP 2199
Catch Rate 12%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Low Kick
Ember
Heat Wave
Fire Blast
Drill Run
#079 Slowpoke Water Psychic
Hit Points 180
Attack 110
Defense 110
Max CP 1218
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Water Gun
Confusion
Psychic
Water Pulse
Psyshock
#080 Slowbro Water Psychic
Hit Points 190
Attack 184
Defense 198
Max CP 2597
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Water Gun
Confusion
Psychic
Water Pulse
Ice Beam
#081 Magnemite Electric Steel
Hit Points 50
Attack 128
Defense 138
Max CP 890
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Spark
Thunder Shock
Magnet Bomb
Discharge
Thunderbolt
#082 Magneton Electric Steel
Hit Points 100
Attack 186
Defense 180
Max CP 1879
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Spark
Thunder Shock
Magnet Bomb
Discharge
Flash Cannon
#083 Farfetch'd
Only catchable in Asia
Normal Flying
Hit Points 104
Attack 138
Defense 132
Max CP 1263
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
5km Fury Cutter
Cut
Air Cutter
Aerial Ace
Leaf Blade
#084 Doduo Normal Flying
Hit Points 70
Attack 126
Defense 96
Max CP 855
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Peck
Quick Attack
Swift
Aerial Ace
Drill Peck
#085 Dodrio Normal Flying
Hit Points 120
Attack 182
Defense 150
Max CP 1836
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Steel Wing
Feint Attack
Drill Peck
Aerial Ace
Air Cutter
#086 Seel Water
Hit Points 130
Attack 104
Defense 138
Max CP 1107
Catch Rate 40%
Flee Rate 9%
5km Water Gun
Ice Shard
Aqua Jet
Icy Wind
Aqua Tail
#087 Dewgong Water Ice
Hit Points 180
Attack 156
Defense 192
Max CP 2145
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Frost Breath
Ice Shard
Aqua Jet
Icy Wind
Blizzard
#088 Grimer Poison
Hit Points 160
Attack 124
Defense 110
Max CP 1284
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Mud Slap
Acid
Sludge
Sludge Bomb
Mud Bomb
#089 Muk Poison
Hit Points 210
Attack 180
Defense 188
Max CP 2602
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Poison Jab
Acid
Sludge Wave
Sludge Bomb
Dark Pulse
#090 Shellder Water
Hit Points 60
Attack 120
Defense 112
Max CP 822
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Ice Shard
Tackle
Icy Wind
Water Pulse
Bubble Beam
#091 Cloyster Water Ice
Hit Points 100
Attack 196
Defense 196
Max CP 2052
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Ice Shard
Frost Breath
Icy Wind
Blizzard
Hydro Pump
#092 Gastly Ghost Poison
Hit Points 60
Attack 136
Defense 82
Max CP 804
Catch Rate 32%
Flee Rate 10%
5km Lick
Sucker Punch
Dark Pulse
Sludge Bomb
Ominous Wind
#093 Haunter Ghost Poison
Hit Points 90
Attack 172
Defense 118
Max CP 1380
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Lick
Shadow Claw
Dark Pulse
Sludge Bomb
Shadow Ball
#094 Gengar Ghost Poison
Hit Points 120
Attack 204
Defense 156
Max CP 2078
Catch Rate 8%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Shadow Claw
Sucker Punch
Dark Pulse
Sludge Wave
Shadow Ball
#095 Onix Rock Ground
Hit Points 70
Attack 90
Defense 186
Max CP 857
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
10km Rock Throw
Tackle
Rock Slide
Stone Edge
Iron Head
#096 Drowzee Psychic
Hit Points 120
Attack 104
Defense 140
Max CP 1075
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Pound
Confusion
Psychic
Psyshock
Psybeam
#097 Hypno Psychic
Hit Points 170
Attack 162
Defense 196
Max CP 2184
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Zen Headbutt
Confusion
Psychic
Psyshock
Shadow Ball
#098 Krabby Water
Hit Points 60
Attack 116
Defense 110
Max CP 792
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
5km Bubble
Mud Shot
Vice Grip
Water Pulse
Bubble Beam
#099 Kingler Water
Hit Points 110
Attack 178
Defense 168
Max CP 1823
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Metal Claw
Mud Shot
Vice Grip
Water Pulse
X-Scissor
#100 Voltorb Electric
Hit Points 80
Attack 102
Defense 124
Max CP 839
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Tackle
Spark
Thunderbolt
Discharge
Signal Beam
#101 Electrode Electric
Hit Points 120
Attack 150
Defense 174
Max CP 1646
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Tackle
Spark
Thunderbolt
Discharge
Hyper Beam
#102 Exeggcute Grass Psychic
Hit Points 120
Attack 110
Defense 132
Max CP 1099
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Confusion Psychic
Seed Bomb
Ancient Power
#103 Exeggutor Grass Psychic
Hit Points 190
Attack 232
Defense 164
Max CP 2955
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Confusion
Zen Headbutt
Psychic
Seed Bomb
Solar Beam
#104 Cubone Ground
Hit Points 100
Attack 102
Defense 150
Max CP 1006
Catch Rate 32%
Flee Rate 10%
5km Rock Smash
Mud Slap
Bone Club
Dig
Bulldoze
#105 Marowak Ground
Hit Points 120
Attack 140
Defense 202
Max CP 1656
Catch Rate 12%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Rock Smash
Mud Slap
Bone Club
Dig
Earthquake
#106 Hitmonlee Fighting
Hit Points 100
Attack 148
Defense 172
Max CP 1492
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
10km Low Kick
Rock Smash
Low Sweep
Stone Edge
Stomp
#107 Hitmonchan Fighting
Hit Points 100
Attack 138
Defense 204
Max CP 1516
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
10km Bullet Punch
Rock Smash
Fire Punch
Ice Punch
Thunder Punch
Brick Break
#108 Lickitung Normal
Hit Points 180
Attack 126
Defense 160
Max CP 1626
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
5km Lick
Zen Headbutt
Hyper Beam
Stomp
Power Whip
#109 Koffing Poison
Hit Points 80
Attack 136
Defense 142
Max CP 1151
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Tackle
Acid
Dark Pulse
Sludge
Sludge Bomb
#110 Weezing Poison
Hit Points 130
Attack 190
Defense 198
Max CP 2250
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Tackle
Acid
Dark Pulse
Shadow Ball
Sludge Bomb
#111 Rhyhorn Ground Rock
Hit Points 160
Attack 110
Defense 116
Max CP 1182
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Rock Smash
Mud Slap
Bulldoze
Stomp
Horn Attack
#112 Rhydon Ground Rock
Hit Points 210
Attack 116
Defense 160
Max CP 2243
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Rock Smash
Mud Slap
Earthquake
Stone Edge
Megahorn
#113 Chansey Normal
Hit Points 500
Attack 40
Defense 60
Max CP 675
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
10km Pound
Zen Headbutt
Dazzling Gleam
Psybeam
Psychic
#114 Tangela Grass
Hit Points 130
Attack 164
Defense 152
Max CP 1739
Catch Rate 32%
Flee Rate 9%
5km Vine Whip Sludge Bomb
Solar Beam
Power Whip
#115 Kangaskhan Normal
Hit Points 210
Attack 142
Defense 178
Max CP 2043
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
5km Low Kick
Mud Slap
Earthquake
Brick Break
Stomp
#116 Horsea Water
Hit Points 60
Attack 122
Defense 100
Max CP 794
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
5km Water Gun
Bubble
Bubble Beam
Dragon Pulse
Flash Cannon
#117 Seadra Water
Hit Points 110
Attack 176
Defense 150
Max CP 1713
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Water Gun
Dragon Breath
Hydro Pump
Dragon Pulse
Blizzard
#118 Goldeen Water
Hit Points 90
Attack 112
Defense 126
Max CP 965
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
5km Mud Shot
Peck
Aqua Tail
Horn Attack
Water Pulse
#119 Seaking Water
Hit Points 160
Attack 172
Defense 160
Max CP 2043
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Poison Jab
Peck
Drill Run
Megahorn
Icy Wind
#120 Staryu Water
Hit Points 60
Attack 130
Defense 128
Max CP 937
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
5km Water Gun
Quick Attack
Bubble Beam
Power Gem
Swift
#121 Starmie Water Psychic
Hit Points 120
Attack 194
Defense 192
Max CP 2182
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Water Gun
Quick Attack
Hydro Pump
Power Gem
Psybeam
#122 Mr. Mime Psychic Fairy
Hit Points 80
Attack 154
Defense 196
Max CP 1494
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
10km Confusion
Zen Headbutt
Shadow Ball
Psybeam
Psychic
#123 Scyther Bug Flying
Hit Points 140
Attack 176
Defense 180
Max CP 2073
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
10km Steel Wing
Fury Cutter
Bug Buzz
X-Scissor
Night Slash
#124 Jynx Ice Psychic
Hit Points 130
Attack 172
Defense 134
Max CP 1716
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
10km Pound
Frost Breath
Psyshock
Ice Punch
Draining Kiss
#125 Electabuzz Electric
Hit Points 130
Attack 198
Defense 160
Max CP 2119
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
10km Low Kick
Thunder Shock
Thunderbolt
Thunder
Thunder Punch
#126 Magmar Fire
Hit Points 130
Attack 214
Defense 158
Max CP 2265
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
10km Karate Chop
Ember
Fire Blast
Flamethrower
Fire Punch
#127 Pinsir Bug
Hit Points 130
Attack 184
Defense 186
Max CP 2121
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
10km Fury Cutter
Rock Smash
Submission
Vice Grip
X-Scissor
#128 Tauros Normal
Hit Points 150
Attack 148
Defense 184
Max CP 1844
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
5km Tackle
Zen Headbutt
Earthquake
Iron Head
Horn Attack
#129 Magikarp Water
Hit Points 40
Attack 42
Defense 84
Max CP 262
Catch Rate 56%
Flee Rate 15%
2km Splash Struggle
#130 Gyarados Water Flying
Hit Points 190
Attack 192
Defense 196
Max CP 2688
Catch Rate 8%
Flee Rate 7%
Not in Eggs Bite
Dragon Breath
Twister
Hydro Pump
Dragon Pulse
#131 Lapras Water Ice
Hit Points 260
Attack 186
Defense 190
Max CP 2980
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
10km Frost Breath
Ice Shard
Ice Beam
Dragon Pulse
Blizzard
#132 Ditto
Not currently available
Normal
Hit Points 96
Attack 110
Defense 110
Max CP 919
Catch Rate 16%
Flee Rate 10%
Not in Eggs Pound Struggle
#133 Eevee Normal
Hit Points 110
Attack 114
Defense 128
Max CP 1077
Catch Rate 32%
Flee Rate 10%
10km Tackle
Quick Attack
Body Slam
Dig
Swift
#134 Vaporeon Water
Hit Points 260
Attack 186
Defense 168
Max CP 2816
Catch Rate 12%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Water Gun Aqua Tail
Water Pulse
Hydro Pump
#135 Jolteon Electric
Hit Points 130
Attack 192
Defense 174
Max CP 2140
Catch Rate 12%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Thunder Shock Thunderbolt
Discharge
Thunder
#136 Flareon Fire
Hit Points 130
Attack 238
Defense 178
Max CP 2643
Catch Rate 12%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Ember Flamethrower
Fire Blast
Heat Wave
#137 Porygon Normal
Hit Points 130
Attack 156
Defense 158
Max CP 1691
Catch Rate 32%
Flee Rate 9%
5km Tackle
Quick Attack
Discharge
Psybeam
Signal Beam
#138 Omanyte Rock Water
Hit Points 70
Attack 132
Defense 160
Max CP 1119
Catch Rate 32%
Flee Rate 9%
10km Water Gun
Mud Shot
Rock Tomb
Ancient Power
Brine
#139 Omastar Rock Water
Hit Points 140
Attack 180
Defense 202
Max CP 2233
Catch Rate 12%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Water Gun
Rock Throw
Rock Slide
Ancient Power
Hydro Pump
#140 Kabuto Rock Water
Hit Points 60
Attack 148
Defense 142
Max CP 1104
Catch Rate 32%
Flee Rate 9%
10km Scratch
Mud Shot
Aqua Jet
Rock Tomb
Ancient Power
#141 Kabutops Rock Water
Hit Points 120
Attack 190
Defense 190
Max CP 2130
Catch Rate 12%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Fury Cutter
Mud Shot
Water Pulse
Stone Edge
Ancient Power
#142 Aerodactyl Rock Flying
Hit Points 160
Attack 182
Defense 162
Max CP 2165
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
10km Bite
Steel Wing
Iron Head
Hyper Beam
Ancient Power
#143 Snorlax Normal
Hit Points 320
Attack 180
Defense 180
Max CP 3112
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
10km Lick
Zen Headbutt
Hyper Beam
Earthquake
Body Slam
#144 Articuno
Not currently available
Ice Flying
Hit Points 180
Attack 198
Defense 242
Max CP 2978
Catch Rate 0%
Flee Rate 10%
Not in Eggs Frost Breath Ice Beam
Icy Wind
Blizzard
#145 Zapdos
Not currently available
Electric Flying
Hit Points 180
Attack 232
Defense 194
Max CP 3114
Catch Rate 0%
Flee Rate 10%
Not in Eggs Thunder Shock Discharge
Thunderbolt
Thunder
#146 Moltres
Not currently available
Fire Flying
Hit Points 180
Attack 242
Defense 194
Max CP 3240
Catch Rate 0%
Flee Rate 10%
Not in Eggs Ember Fire Blast
Heat Wave
Flamethrower
#147 Dratini Dragon
Hit Points 82
Attack 128
Defense 110
Max CP 983
Catch Rate 32%
Flee Rate 9%
10km Dragon Breath Wrap
Aqua Tail
Twister
#148 Dragonair Dragon
Hit Points 122
Attack 170
Defense 152
Max CP 1747
Catch Rate 8%
Flee Rate 6%
Not in Eggs Dragon Breath Wrap
Aqua Tail
Dragon Pulse
#149 Dragonite Dragon Flying
Hit Points 182
Attack 250
Defense 212
Max CP 3500
Catch Rate 4%
Flee Rate 5%
Not in Eggs Dragon Breath
Steel Wing
Hyper Beam
Dragon Claw
Dragon Pulse
#150 Mewtwo
Not currently available
Psychic
Hit Points 212
Attack 284
Defense 202
Max CP 4144
Catch Rate 0%
Flee Rate 10%
Not in Eggs Confusion
Psycho Cut
Psychic
Shadow Ball
Hyper Beam
#151 Mew
Not currently available
Psychic
Hit Points 200
Attack 220
Defense 220
Max CP 3299
Catch Rate 0%
Flee Rate 10%
Not in Eggs Pound Hurricane
Earthquake
Psychic
Dragon Pulse
Thunder
Moonblast
Fire Blast
Solar Beam
Hyper Beam

Để đọc thêm các bài viết khác các bạn vui lòng vào mục Pokemon Go của vforum.vn đọc thêm nhé. Xem thêm: Chỉ số IV Pokemon là gì? Cách tính IV Pokemon Go chuẩn nhất đơn giản