Kinh nghiệm gặp gỡ với các khách hàng cho thấy, mỗi công ty đều có những nhu cầu khác nhau và họ đều muốn phần mềm CRM đáp ứng hoàn hảo một trăm phần trăm nhu cầu của họ. Chúng tôi tôn trọng những yêu cầu của các bạn và xét về khía cạnh kinh doanh và tâm lý, đều đó hoàn toàn đúng.
Nhưng chúng ta cần phải thực tế, phần mềm đáp ứng được hoàn hảo một trăm phần trăm nhu cầu của doanh nghiệp là những phần mềm ERP và chi phí bỏ ra cho một phần mềm ERP như thế rất cao, thấp nhất là cả trăm triệu và thậm chí có thể lên đến 1 tỷ, chưa kể đến chi phí cho việc đào tạo rất tốn kém. ERP chỉ thích hợp cho những công ty đa quốc gia
Vì thế các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần xác định vấn đề tài chính của mình để lựa chọn đầu tư cho một hệ thống phần mềm. Không nhất thiết là 100 phần trăm, 80 hay 90 là đã quá tuyệt vời đối với một hệ thống CRM.
Sự lựa chọn là của các bạn, chúng tôi tôn trọng nhưng hãy chọn cách thông minh nhất để đem đến hiệu quả và tiết kiệm chi phí