Apple làm mới dung lượng bộ nhớ trong cho iPhone 6s và iPhone 6s Plus thành 32GB và 128GB, giá cũng giảm
Sau khi nâng cấp dung lượng bộ nhớ cho các dòng iPad của mình vừa rồi, Apple mới đây tiếp tục làm mới dung lượng bộ nhớ trong cho iPhone cũ của mình là iPhone 6S/6S Plus lên thành 32GB và 128GB, và sẽ không còn phiên bản 16GB và 64GB như trước đây nữa. Giá bán cũng được giảm theo.

Sau đây là mức giá bán cho mỗi phiên bản iPhone 6s và 6S Plus với tùy chọn dung lượng lưu trữ 32GB và 128GB:
  • iPhone 6s 32GB giá 549 USD
  • iPhone 6s 128GB giá 649 USD
  • iPhone 6s Plus 32GB giá 649 USD
  • iPhone 6s Plus 128GB giá 749 USD
Ở thời điểm này bạn có thể mua iPhone 6S/6s plus với dung lượng như trên hay là chờ iPhone 7 để mua. Còn mình thì chờ iPhone 10 ra mắt thì mới mua
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết về sự khác nhau của iPhone 6s/iPhone 6s Plus và iPhone 7/iPhone 7 Plus xem có gì nổi trội hơn.

Tham khảo tại Apple