Mình bị quên câu hỏi bí mật và đã làm theo những bước mà apple đưa ra và toàn bị báo lỗi thế này
"Cannot Reset Security Questions
We do not have sufficient information to reset your security questions."

Giờ mình phải làm sao để reset hoặc lấy lại câu hỏi bí mật bh. Các bạn giúp mình với