Các bác nào đã thử kết nối blackberry với gear s2 chưa. Vì em muốn mua BB classic mà đang có cái gear s2 không lẽ đem bán thì phí.
cảm ơn