dia ly 11

Chủ đề bài viết về download tải phần mềm, âm nhạc, bài hát game liên quan đến dia ly 11

Trang 1/5 1 2 3 4

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0,00 giây.

 1. Địa lý 11: Dựa bảng 10.4 vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu Trung Quốc Bài 10 SGK trang 97

  ĐỊA LÍ 11: Nhận xét chung về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc? câu hỏi 2 bài 10 tiết 3 SGK trang 97 địa lí 11 ĐỊA LÍ 11: Dựa vào bảng...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:42 PM
  dia ly 11, trung quoc, ve bieu do
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:42 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 2. Địa lý 11: Nhận xét chung sản lượng một số nông sản của Trung Quốc Bài 10 SGK trang 97

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 10 tiết 3 SGK trang 97 địa lí 11: Nhận xét chung về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc? Trung Quốc là một quốc...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:40 PM
  dia ly 11, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:40 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 3. Địa lý 11: Trung Quốc có thuận lợi nào để phát triển ngành công nghiệp khai thác, luyện kim Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 10 tiết 2 SGK trang 92 đại lí 11: Trung Quốc có những thuận lợi nào để phát triển các ngành công nghiệp khai thác,...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:36 PM
  dia ly 11, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:36 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 4. Địa lý 11: Bảng 10.1 nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp Trung Quốc Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 10 tiết 2 SGK trang 93 địa lí 11: Từ bảng 10.1 hãy nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Trung...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:34 PM
  dia ly 11, san pham cong nghiep, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:34 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 5. Địa lý 11: Hình 10.8 nhận xét sự phân bố các ngành công nghiệp Trung Quốc Bài 10 SGK trang 94

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 10 tiết 2 SGK trang 94 địa lí 11: Dựa vào hình 10.8 hãy nhận xét sự phân bố một số ngành công nghiệp của Trung Quốc,...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:29 PM
  dia ly 11, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:29 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 6. Địa lý 11: Tại sao có sự khác biệt lớn trong phân bố nông nghiệp miền Đông và Tây bài 10 SGK trang 94

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 10 tiết 2 SGK trang 95 địa lí 11: Dựa vào hình 10. 9 hãy nhận xét sự phân bố cây lương thực, cây công nghiệp và một...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:27 PM
  dia ly 11, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:27 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 7. Địa lý 11: Chứng minh kết quả hiện đại hóa công nghiệp nông nghiệp của Trung Quốc Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 10 tiết 2 SGK trang 95 địa lí 11: Từ bảng số liệu trong bài hãy chứng minh kết quả hiện đại hóa công nghiệp, nông...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:24 PM
  dia ly 11, hien dai hoa, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:24 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 8. Địa lý 11: Hình 10.8 nhận xét giải thích sự phân bó công nghiệp Trung Quốc Bài 10 SGK trang 95

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 10 tiết 2 SGK trang 95 địa lí 11: Dựa vào hình 10.8 hãy nhận xét và giải thích sự phân bố công nghiệp của Trung Quốc?...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:23 PM
  dia ly 11, su phan bo cong nghiep, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:23 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 9. Địa lý 11: Vì sao sản xuất nông nghiệp Trung Quốc chủ yếu tập trung ở miền Đông Bài 10 SGK trang 95

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 10 tiết 2 SGK trang 95 địa lí 11: Vì sao sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền Đông ?...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:22 PM
  dia ly 11, san xuat nong nghiep, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:22 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 10. Địa lý 11: Vị trí địa lý, quy mô lãnh thổ ảnh hưởng thế nào đến địa hình và khí hậu Trung Quốc Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 10 tiết 1 SGK trang 86 địa lí 11: Vị trí địa lí, quy mô lãnh thổ có ảnh hưởng như thế nào tới địa hình và khí hậu của...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:19 PM
  dia ly 11, quy mo lanh tho, trung quoc, vi tri dia li
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:19 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 11. Địa lý 11: Hình 10.1 nêu tên các dạng địa hình chính và các con sông lớn Trung Quốc Bài 10 SGK trang 88

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 10 tiết 1 SGK trang 88 địa lí 11: Dựa vào hình 10.1 hãy nêu tên các dạng địa hình chính và các con sông lớn của Trung...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:17 PM
  cac dang dia hinh, dia ly 11
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:17 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 12. Địa lý 11: Hình 10.3 nhận xét sự thay đổi tổng dân số, dân số nông thôn và thành thị Trung Quốc Bài 10

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 10 tiết 1 SGK trang 88 địa lí 11: Quan sát hình 10.3 hãy nhận xét sự thay đổi tổng dân số, dân số nông thôn và dân...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:14 PM
  dia ly 11, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:14 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 13. Địa lý 11: Hình 10.4 nhận xét giải thích sự phân bố dân cư Trung Quốc Bài 10 SGK trang 89

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 10 tiết 1 SGK trang 89 địa lí 11: Từ hình 10.4 hãy nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư Trung Quốc? Như các bạn...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:12 PM
  dia ly 11, su phan bo dan cu, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:12 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 14. Địa lý 11: Nêu đặc điểm địa hình miền Đông và miền Tây Trung Quốc Bài 10 SGK trang 90

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 10 tiết 1 SGK trang 90 địa lí 11: Dựa vào hình 10.1 nêu đặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc? Dựa...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:11 PM
  dac diem dia hinh, dia ly 11, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:11 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 15. Địa lý 11: Phân tích thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với sự phát triển Trung Quốc Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 10 tiết 1 SGK trang 90 địa lí 11: Phân tích những mặt lợi và khó khăn về tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:09 PM
  dia ly 11, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:09 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 16. Địa lý 11: Hình 10.1 và 10.4 nhận xét đặc điểm phân bố dân cư Trung Quốc Bài 10 SGK trang 90

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 10 tiết 1 SGK trang 90 địa lí 11: Từ hình 10.1 và 10.4 hãy nhận xét và giải thích đặc điểm phân bố dân cư của Trung...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:07 PM
  dac diem phan bo dan cu, dia ly 11, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:07 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 17. Địa lý 11: Cho biết chính sách dân số đã tác động đến dân số của Trung Quốc thế nào Bài 10 SGK trang 90

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 8 bài 10 tiết 1 SGK trang 90 địa lí 11: Hãy cho biết chính sách dân số đã tác động đến dân số của Trung Quốc như thế nào? ...

  Started by mikobum, 29-01-2018 08:06 PM
  chinh sach dan so, dia ly 11, trung quoc
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 29-01-2018 08:06 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 18. Địa lý 11: Dựa bảng 9.4 nêu sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản nổi tiếng trên thế giới Bài 9 SGK trang 80

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 9 tiết 2 SGK trang 80 địa lí 11: Dựa và bảng 9.4 hãy nêu những sản phẩm công nghiệp nào của Nhật Bản nổi tiếng trên...

  Started by mikobum, 28-01-2018 08:30 AM
  dia ly 11, san pham cong nghiep nhat ban
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 28-01-2018 08:30 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 19. Địa lý 11: Dựa hình 9.5 nhận xét mức độ tập trung và đặc điểm phân bố công nghiệp Nhật Bản Bài 9 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 9 tiết 2 SGK trang 80 địa lí 11: Quan sát hình 9.5 hãy nhận xét về mức độ tập trung và đặc điểm phân bố công nghiệp...

  Started by mikobum, 28-01-2018 08:29 AM
  dia ly 11, nhat ban
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 28-01-2018 08:29 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 20. Địa lý 11: Tại sao nông nghiệp giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản Bài 9 SGK trang 81

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 9 tiết 2 SGK trang 81 địa lí 11: Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản? Công nghiệp...

  Started by mikobum, 28-01-2018 08:27 AM
  dia ly 11, nen kinh te, nhat ban
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 28-01-2018 08:27 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 21. Địa lý 11: Vì sao đánh bắt hải sản là ngành kinh tế quan trọng của Nhật Bản Bài 9 SGK trang 82

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 9 tiết 2 SGK trang 82 địa lí 11: Vì sao đánh bắt hải sản là một ngành kinh tế quan trọng của Nhật Bản? Nhật Bản được...

  Started by mikobum, 28-01-2018 08:26 AM
  danh bat hai san, dia ly 11, nhat ban
  • Trả lời: 1
  Bài mới: 01-08-2018 02:28 PM
  bởi tungkaka368  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 22. Địa lý 11: Chứng minh Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển cao Bài 9 SGK trang 83

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 9 tiết 2 SGK trang 83 địa lí 11: Chứng minh rằng Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển cao? Chúng ta đã biết Nhật...

  Started by mikobum, 28-01-2018 08:25 AM
  dia ly 11, nhat ban
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 28-01-2018 08:25 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 23. Địa lý 11: Trình bày đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản Bài 9 SGK trang 83

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 9 tiết 2 SGK trang 83 địa lí 11: Hãy trình bày những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản và tại sao diện tích...

  Started by mikobum, 28-01-2018 08:24 AM
  dac diem noi bat, dia ly 11, nhat ban
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 28-01-2018 08:24 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 24. Địa lý 11: Nhận xét giải thích sự thay đổi sản lượng cá khai thác của Nhật Bản 1985-2003 Bài 9 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 9 tiết 2 SGK trang 83 địa lí 11: Từ bảng số liệu sau đây: Hãy nhận xét và giải thích về sự thay đổi sản lượng cá khai...

  Started by mikobum, 28-01-2018 08:23 AM
  dia ly 11, nhat ban
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 28-01-2018 08:23 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

 25. Địa lý 11: Dựa hình 9.2 nêu đặc điểm chủ yếu về địa hình, sông ngòi, bờ biển của Nhật Bản Bài 9 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 9 tiết 1 SGK trang 75 địa lí 11: Dựa vào hình 9.2 hãy nêu đặc điểm chủ yếu về địa hình, sông ngoài và bờ biển của...

  Started by mikobum, 28-01-2018 08:06 AM
  dac diem chu yeu, dia ly 11, nhat ban
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 28-01-2018 08:06 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 11

kết quả từ 1 tới 25 trên 119
Trang 1/5 1 2 3 4